Μαρακές

Ατζέντα 21 | Α-ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ

Μπορείτε κάνοντας κλικ εδώ να το διαβάσετε/κατεβάσετε στην αρχική του μορφή(στα Αγγλικά) σε pdfΔιακυβερνητική Διάσκεψη για την Υιοθέτηση της  Παγκόσμιας Συμφωνίας για την  ασφαλή, τακτική και ομαλή μετανάστευση

Μαρακές, Μαρόκο, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018

Σημείο 10 της προσωρινής ημερήσιας διάταξης *

Αποτελέσματα της διάσκεψης

Σχέδιο εγγράφου έκθεσης της διάσκεψης

Σημείωμα του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης

 1. Με το ψήφισμα 72/244, η Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε την απόφασή της ότι η Διακυβερνητική Διάσκεψη θα υιοθετήσει την Παγκόσμια Συμφωνία για Ασφαλή, Τακτική και Ομαλή Μετανάστευση και θα οδηγήσει ως αποτέλεσμα διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων στην υιοθέτηση  του συμφώνου με τίτλο «Παγκόσμιο Σύμφωνο Ασφαλούς, Τακτικής και Ομαλής Μετανάστευσης» και ότι το αποτέλεσμα των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν κατ ‘εφαρμογή στο ψήφισμά του 71/280 θα διαβιβαστεί από τον Πρόεδρο της Γενικής  Συνέλευσης στη Διακυβερνητική Διάσκεψη για έγκριση.
 2. Το κείμενο του συμφωνηθέντος αποτελέσματος των διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το ψήφισμα 71/280 και υπό την καθοδήγηση των συνδιευκολυντών Juan José Gómez Camacho (Μεξικό) και Jürg Lauber (Ελβετία), την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 (βλέπε παράρτημα), και διαβιβάζεται στην Διάσκεψη προς έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο 6 στοιχείο β) του ψηφίσματος 72/244.

Παράρτημα

Παγκόσμιο Σύμφωνο για Ασφαλή, Τακτική και Ομαλή μετανάστευση

Εμείς, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι Ύπατοι Εκπρόσωποι, που συναντιόμαστε στο Μαρόκο στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018, επιβεβαιώνοντας τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και αποφασισμένοι να προβούμε σε μια

σημαντική συμβολή στην ενισχυμένη συνεργασία για τη διεθνή μετανάστευση σε όλες τις διαστάσεις της, έχουμε υιοθετήσει αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο για Ασφαλή, Τακτική και Ομαλή μετανάστευση:

Προοίμιο

 1. Αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο βασίζεται στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
 2. Στηρίζεται επίσης στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα · το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα · τα άλλα βασικά διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα
 3. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου για την Πρόληψη, Καταστολή και τιμωρία της εμπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, και το Πρωτόκολλο κατά του λαθρεμπορίου μεταναστών από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα · την σύμβαση και τη συμπληρωματική σύμβαση για την Κατάργηση της Δουλείας, το δουλεμπόριο και τα ιδρύματα και πρακτικές παρόμοιες με τη δουλεία. Την Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές. τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης σε αυτές τις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρή ξηρασία και / ή απερήμωση, ιδίως στην Αφρική · τη συμφωνία των Παρισίων · 2 και τις διεθνείς συμβάσεις Οργάνωσης Εργασίας, συμβάσεις για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού 3, επίσης την ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030 · την Ατζέντα δράσης της Αντίς Αμπέμπα της Τρίτης Διεθνούς Διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. το Πλαίσιο Sendai για την μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030 · και τη Νέα Αστική Ατζέντα.
 4. Οι συζητήσεις για τη διεθνή μετανάστευση σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι καινούριες. Υπενθυμίζουμε τις προόδους που έγιναν μέσω του Διάλογου υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή μετανάστευση και ανάπτυξη το 2006 και το 2013. Εμείς επίσης αναγνωρίζουμε τις συνεισφορές του Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη που ξεκίνησε το 2007. Αυτές οι πλατφόρμες άνοιξαν το δρόμο για τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, μέσω των οποίων δεσμευθήκαμε να εκπονήσουμε ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες και να υιοθετήσουμε αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο για Ασφαλή, Τακτική και Ομαλή Μετανάστευση, σε δύο χωριστές διαδικασίες. Τα δύο παγκόσμια Σύμφωνα, μαζί, παρουσιάζουν συμπληρωματικά διεθνή πλαίσια συνεργασίας τα οποία εκπληρώνουν τις αντίστοιχες εντολές τους, όπως διατυπώνονται στη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και μετανάστες, που αναγνωρίζει ότι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πολλές κοινές προκλήσεις και παρόμοιες ευπάθειες.
 5. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δικαιούνται τα ίδια καθολικά ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, που πρέπει να είναι σεβαστά, προστατευμένα και εκπληρωμένα ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι διαφορετικές ομάδες που διέπονται από ξεχωριστά νομικά πλαίσια. Μόνο οι πρόσφυγες δικαιούνται τη συγκεκριμένη διεθνή προστασία που ορίζεται από το Ειδικό Διεθνές Προσφυγικό Δίκαιο. Αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο αναφέρεται στους μετανάστες και παρουσιάζει ένα πλαίσιο συνεργασίας που αντιμετωπίζει την μετανάστευση σε όλες τις διαστάσεις του.

__________________

Διεθνής Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων, Σύμβαση για την  εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλης

σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού,

Διεθνής σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών της οικογενείας  τους, την Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των προσώπων από την εξαναγκασμένη εξαφάνιση, και την

Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

2 Το εγκεκριμένο το πλαίσιο της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος στην FCCC / CP / 2015/10 / Add.1, απόφαση 1 / CP.21.

3.Σύμβαση μετανάστευσης για την απασχόληση (αναθεωρημένη), 1949 (αριθ. 97), Σύμβαση μεταναστών  εργαζομένων  (συμπληρωματικά προσχέδια), 1975 (αριθ. 143), Σύμβαση για την ίση μεταχείριση (κοινωνική ασφάλιση), 1962

(Αριθ. 118) και Σύμβαση Εγχώριων Εργαζομένων, 2011 (αριθ. 189).

_____________________________________________________________

 1. Ως συμβολή στην προπαρασκευαστική διαδικασία για αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο, αναγνωρίζουμε τις εισροές που μοιράζονται τα Κράτη Μέλη και οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς κατά τη διάρκεια των φάσεων διαβούλευσης και απογραφής, καθώς και την έκθεσης του Γενικού Γραμματέα με τίτλο «Να γίνει η μετανάστευση δουλειά για όλους».
 2. Αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο αποτελεί ένα ορόσημο στην ιστορία του παγκόσμιου διαλόγου και της διεθνούς συνεργασίας για τη μετανάστευση.

Βασίζεται στην ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030 και στην Ατζέντα δράσης της Αντίς Αμπέμπα και ενημερώνεται με τη Διακήρυξη του Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου για τη Διεθνή Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2013. Βασίζεται στην πρωτοποριακή εργασία του πρώην ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τη Μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσής του της 3ης Φεβρουαρίου 2017.

 1. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο παρουσιάζει ένα μη νομικά δεσμευτικό, συνεργατικό πλαίσιο που βασίζεται στις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη στη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ενθαρρύνει την Διεθνή συνεργασία όλων των σχετικών φορέων στον τομέα της μετανάστευσης, αναγνωρίζοντας ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του την μετανάστευση, και υποστηρίζει την κυριαρχία των κρατών και των υποχρεώσεων τους βάσει του Διεθνούς δικαίου.

Το όραμά μας και οι κατευθυντήριες αρχές μας

 1. Αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο εκφράζει τη συλλογική μας δέσμευση για τη βελτίωση της συνεργασίας για τη διεθνή μετανάστευση.

Η μετανάστευση αποτελεί μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας σε όλη την ιστορία και αναγνωρίζουμε ότι είναι πηγή της ευημερίας, της καινοτομίας και της αειφόρου ανάπτυξης στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας και ότι αυτές οι θετικές επιπτώσεις μπορούν να βελτιοποιηθουν με την καλυτέρευση της διακυβέρνησης της μετανάστευσης. Η πλειοψηφία των μεταναστών σε όλο τον κόσμο ταξιδεύουν, ζουν και εργάζονται με ασφαλή, τακτικό και ομαλό τρόπο. Παρόλα αυτά, η μετανάστευση επηρεάζει αναμφίβολα τις χώρες μας, τις κοινότητες, τους μετανάστες και τις οικογένειές τους με πολύ διαφορετικούς και ενίοτε απρόβλεπτους τρόπους.

 1. Είναι ζωτικής σημασίας να μας ενώνουν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της διεθνούς μετανάστευσης, αντί να μας χωρίζουν. Αυτό Το Παγκόσμιο Σύμφωνο καθορίζει την κοινή μας κατανόηση, τις κοινές ευθύνες και την ενότητα του σκοπού όσον αφορά την μετανάστευση, καθιστώντας την, εργασία για όλους.

Κοινή κατανόηση

 1. Αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο είναι το προϊόν μιας πρωτοφανούς επανεξέτασης των αποδεικτικών στοιχείων και των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας ανοικτής, διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας. Μοιραστήκαμε την πραγματικότητά μας και ακούσαμε διαφορετικές φωνές, εμπλουτίζοντας και διαμορφώνοντας την κοινή μας κατανόηση αυτού του περίπλοκου φαινομένου. Μάθαμε ότι η μετανάστευση είναι ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό του δικού μας παγκοσμιοποιημένου κόσμου, συνδέοντας τις κοινωνίες εντός και σε όλες τις περιοχές, καθιστώντας μας όλες σε χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει συνεχής ανάγκη για διεθνείς προσπάθειες για την ενίσχυση της γνώσης μας και της ανάλυσης της μετανάστευσης, καθώς οι κοινές κατανοήσεις θα βελτιώσουν τις πολιτικές που αποδεσμεύουν το δυναμικό της βιώσιμης ανάπτυξης για όλους. Πρέπει να συλλέξουμε και να διαδώσουμε ποιοτικά δεδομένα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι σημερινοί  και οι δυνητικοί  μετανάστες είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις επιλογές τους για ασφαλή, τακτική και ομαλή μετανάστευση και γνωρίζουν τους κινδύνους της παράνομης μετανάστευσης. Πρέπει επίσης να παρέχουμε στους πολίτες μας πρόσβαση σε αντικειμενικές, βασισμένες σε τεκμήρια, σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη και τις προκλήσεις της μετανάστευσης, με σκοπό τη διάλυση παραπλανητικών αφηγήσεων  που δημιουργούν αρνητικές αντιλήψεις για τους μετανάστες.

Κοινές ευθύνες

 1. Αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο προσφέρει ένα όραμα 360 μοιρών για τη διεθνή μετανάστευση και αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την βελτιστοποίηση των συνολικών οφελών της μετανάστευσης, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους και τις προκλήσεις για τα  άτομα και τις κοινότητες  στις χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού. Καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και ευκαιρίες αυτού του παγκόσμιου φαινομένου από μόνη της. Με αυτή τη συνολική προσέγγιση, στοχεύουμε να διευκολύνουμε την ασφαλή, τακτική και ομαλή μετανάστευση, μειώνοντας ταυτόχρονα την επίπτωση και τον αρνητικό αντίκτυπο της παράνομης μετανάστευσης μέσω της διεθνούς  συνεργασίας και τον συνδυασμό των μέτρων που προτείνονται σε αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Αναγνωρίζουμε τις κοινές μας ευθύνες μεταξύ μας ως κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση των αναγκών του άλλου και τις ανησυχίες σχετικά με τη μετανάστευση και μια γενική υποχρέωση σεβασμού, προστασίας και εκπλήρωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών, ανεξάρτητα από το μεταναστευτικό τους καθεστώς, προωθώντας παράλληλα την ασφάλεια και την ευημερία όλων των κοινοτήτων μας.
 2. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο στοχεύει στο μετριασμό των δυσμενών παραγόντων και των διαρθρωτικών παραγόντων που εμποδίζουν την οικοδόμηση και τη διατήρηση των βιώσιμων μέσων διαβίωσης στις χώρες προέλευσής τους, υποχρεώνοντάς τα έτσι να αναζητήσουν ένα μέλλον αλλού. Προτίθεται να μειώσει τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες σε διάφορα στάδια της μετανάστευσης, προστατεύοντας και εκπληρώνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και παρέχοντάς τους φροντίδα και βοήθεια. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις νόμιμες ανησυχίες των κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι κοινωνίες υφίστανται δημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αλλαγές σε διαφορετικές κλίμακες που μπορεί να έχουν επιπτώσεις και να προκύψουν από την μετανάστευση. Προσπαθεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες που επιτρέπουν σε όλους τους μετανάστες να εμπλουτίσουν τις κοινωνίες μας μέσω του ανθρώπινων, οικονομικών και κοινωνικών ικανοτήτων, και έτσι να διευκολύνουν τη συμβολή τους στην αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ενότητα σκοπού

 1. Αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο αναγνωρίζει ότι η ασφαλής, τακτική και ομαλή μετανάστευση λειτουργεί για όλους όταν λαμβάνει χώρα σε καλά ενημερωμένο, προγραμματισμένο και συναινετικό τρόπο. Η μετανάστευση δεν πρέπει ποτέ να είναι πράξη απελπισίας. Όταν είναι, πρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των μεταναστών για καταστάσεις όπου είναι ευάλωτοι και να αντιμετωπίσουμε τις αντίστοιχες προκλήσεις.Πρέπει να συνεργαστούμε για τη δημιουργία συνθηκών που επιτρέπουν στις κοινότητες και τα άτομα να ζουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στις χώρες τους. Πρέπει να σώσουμε ζωές και να αποτρέψουμε τους μετανάστες από τη ζημιά. Πρέπει να ενισχύσουμε τους μετανάστες να γίνουν πλήρη μέλη των κοινωνιών μας, να τονίσουμε τις θετικές τους συνεισφορές και να προωθήσουμε την ένταξη και την κοινωνική συνοχή. Πρέπει να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και βεβαιότητα για τα κράτη, τις κοινότητες και τους μετανάστες ταυτόχρονα. Για να το επιτύχουμε αυτό, δεσμευόμαστε να διευκολύνουμε και να διασφαλίσουμε την ασφαλή, τακτική και ομαλή μετανάστευση προς όφελος όλων.
 2. Η επιτυχία μας στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη των κρατών για την εκπλήρωση των στόχων και των δεσμεύσεων που περιέχονται σε αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο. Συνενώνουμε, με πνεύμα κερδοφόρας συνεργασίας, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες μετανάστευσης σε όλες τις διαστάσεις του μέσω κοινής ευθύνης και καινοτόμων λύσεων. Είναι με αυτή η αίσθηση του κοινού σκοπού ότι κάνουμε αυτό το ιστορικό βήμα, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Τακτική και την Ομαλή μετανάστευση αποτελεί ορόσημο, αλλά όχι το τέλος των προσπαθειών μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τον πολυμερή διάλογο στα Ηνωμένα Έθνη μέσω ενός περιοδικού και αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης και επανεξέτασης, διασφαλίζοντας ότι οι λέξεις σε αυτό το έγγραφο μεταφράζονται σε συγκεκριμένες ενέργειες προς όφελος εκατομμυρίων ανθρώπων σε κάθε περιοχή του κόσμου.
 3. Συμφωνούμε ότι το Παγκόσμιο Σύμφωνο βασίζεται σε μια σειρά κατευθυντήριων γραμμών, οριζόντιων και αλληλεξαρτώμενων:

(α) Ανθρωποκεντρικότητα . Το Παγκόσμιο Σύμφωνο έχει μια ισχυρή ανθρώπινη διάσταση, σύμφυτη με την ίδια την εμπειρία της μετανάστευσης. Προωθεί την ευημερία των μεταναστών και των μελών των κοινοτήτων στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και  προορισμού. Ως αποτέλεσμα, το Παγκόσμιο Σύμφωνο τοποθετεί τα άτομα στον πυρήνα του.

β) Διεθνής συνεργασία. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο είναι ένα μη νομικά δεσμευτικό πλαίσιο συνεργασίας το οποίο αναγνωρίζει ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τη μετανάστευση εξαιτίας του εγγενώς υπερεθνικού χαρακτήρα του φαινομένου. Απαιτεί διεθνή, περιφερειακή και διμερή συνεργασία και διάλογο. Η εξουσία του στηρίζεται στον  συναινετικό  χαρακτήρα, την αξιοπιστία, την συλλογική ιδιοκτησία, την κοινή εφαρμογή, την  παρακολούθηση και την επανεξέταση ·

γ) Εθνική κυριαρχία. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο επαναβεβαιώνει το κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών να καθορίζουν την εθνική τους μεταναστευτική πολιτική και το προνόμιό τους να καθορίσουν  την μετανάστευση εντός της δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με το ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. Στο πλαίσιο της κυριαρχικής δικαιοδοσίας τους, τα κράτη μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ τακτικής και ακανόνιστης μεταναστευτικής κατάστασης συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των νομοθετικών και πολιτικών τους μέτρων για την εφαρμογή  του Παγκόσμιου Συμφώνου, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, πολιτικές, προτεραιότητες και απαιτήσεις για την είσοδο, τη διαμονή και την εργασία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ·

δ) Κράτος δικαίου και ορθή διαδικασία. Το Παγκόσμιο Συμφωνητικό αναγνωρίζει ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, η δέουσα διαδικασία και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι θεμελιώδεις για όλες τις πτυχές της διακυβέρνησης της μετανάστευσης. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος, το κοινό και τα ιδιωτικά ιδρύματα και οντότητες, καθώς και τα ίδια τα πρόσωπα, υπόκεινται σε νόμους που είναι δημοσιευμένοι στο κοινό,  εφαρμόζονται ισότιμα και αποφασίζονται ανεξάρτητα και να συνάδουν με το διεθνές δίκαιο ·

ε) Βιώσιμη ανάπτυξη. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο έχει τις ρίζες του στην Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, και στηρίζεται στην αναγνώρισή της ότι η μετανάστευση είναι μια πολυδιάστατη πραγματικότητα μείζονος σημασίας για την βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, η οποία απαιτεί συνεπείς και ολοκληρωμένες απαντήσεις. Η μετανάστευση συμβάλλει σε θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα και στην υλοποίηση των στόχων της Ατζέντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030, ιδίως όταν αυτή διαχειρίζεται σωστά. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο  στοχεύει στην αξιοποίηση του δυναμικού της μετανάστευσης για την επίτευξη όλων των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και τον αντίκτυπο που θα έχει αυτό το επίτευγμα στη μετανάστευση στο μέλλον.

στ) Ανθρώπινα δικαιώματα. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο βασίζεται στο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποστηρίζει τις αρχές της μη παλινδρόμησης και μη διάκρισης. Με την εφαρμογή του Παγκόσμιου Συμφώνου, διασφαλίζουμε τον αποτελεσματικό σεβασμό

και την προστασία και την εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών, ανεξάρτητα από το καθεστώς μετανάστευσής τους σε όλα τα στάδια του κύκλου μετανάστευσης. Επαναβεβαιώνουμε επίσης τη δέσμευση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένου του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας, κατά των μεταναστών και των οικογενειών τους ·

(ζ) Ανταγωνιστικότητα με βάση το φύλο. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο διασφαλίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών, των ανδρών, των κοριτσιών και των αγοριών είναι σεβαστά σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης, ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες τους κατανοούνται και αντιμετωπίζονται καταλλήλως και ότι είναι ενδυναμωμένοι ως παράγοντες αλλαγής. Διατηρεί μια διάσταση του φύλου και προάγει την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών, αναγνωρίζοντας την ανεξαρτησία, τις ενέργειες  και την ηγεσία τους με σκοπό να απομακρυνθεί από την αντιμετώπιση των μεταναστριών ειδικότερα η σκοπιά του θύματος ·

(η) Ευαισθησία για τα παιδιά. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο προωθεί τις υφιστάμενες διεθνείς νομικές υποχρεώσεις σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού και προασπίζει την αρχή του συμφέροντος του παιδιού ανά πάσα στιγμή, ως βασική προτεραιότητα σε όλες τις καταστάσεις που αφορούν τα παιδιά στο πλαίσιο της διεθνούς μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων και των  παιδιών που έχουν χωριστεί.

(i) Ολόκληρη η κυβερνητική προσέγγιση. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο θεωρεί ότι η μετανάστευση είναι μια πολυδιάστατη πραγματικότητα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο από έναν τομέα κρατικής πολιτικής. Για την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής σε σχέση με την μετανάστευση, απαιτείται μια προσέγγιση ολόκληρης της κυβέρνησης για την εξασφάλιση οριζόντια και κάθετα, πολιτική συνοχή σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα διακυβέρνησης ·

ι) προσέγγιση ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο προωθεί ευρείες εταιρικές σχέσεις με πολλούς εταίρους για να διαχειριστεί την μετανάστευση σε όλες τις διαστάσεις της, συμπεριλαμβάνοντας τους μετανάστες, τις διασπορές, τις τοπικές κοινότητες, την κοινωνία των πολιτών, την εκπαίδευση, τον ιδιωτικό τομέα, τους βουλευτές, τα συνδικάτα, τα εθνικά θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα μέσα ενημέρωσης και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στη διακυβέρνηση μετανάστευσης.

Το πλαίσιο συνεργασίας μας

 1. Με τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες, υιοθετήσαμε μια πολιτική δήλωση και ένα σύνολο δεσμεύσεις. Επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη Διακήρυξη στο σύνολό της, στηρίζουμε σε αυτήν τη διαμόρφωση του ακόλουθου συλλογικού κειμένου το οποίο περιλαμβάνει 23 στόχους, την εφαρμογή, καθώς και την παρακολούθηση και την επανεξέταση. Κάθε στόχος περιέχει μια δέσμευση, ακολουθούμενη από μια σειρά δράσεων που θεωρούνται ως σχετικά μέσα πολιτικής και βέλτιστες πρακτικές. Για να εκπληρώσουμε τους 23 στόχους, θα αντλήσουμε από αυτές τις ενέργειες για την επίτευξη ασφαλούς, τακτικής και ομαλής μετανάστευσης κατά μήκος του μεταναστευτικού κύκλου.

Στόχοι για ασφαλή, τακτική και ομαλή μετανάστευση

 1. Συλλέξτε και χρησιμοποιήστε ακριβή και αναλυτικά δεδομένα ως βάση τεκμηρίωσης για τις πολιτικές.
 2. Ελαχιστοποιήστε τους αρνητικούς οδηγούς και τους διαρθρωτικούς παράγοντες που αναγκάζουν τους ανθρώπους να αποχωρήσουν από την χώρα προέλευσης.
 3. Παρέχετε ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης
 4. Να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μετανάστες διαθέτουν απόδειξη νομικής ταυτότητας και επαρκή τεκμηρίωση
 5. Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της ευελιξίας των οδών για τη νόμιμη μετανάστευση
 6. Διευκόλυνση δίκαιων και ηθικών προσλήψεων και συνθηκών διασφάλισης που εξασφαλίζουν αξιοπρεπή εργασία
 7. Αντιμετώπιση και μείωση των τρωτών σημείων στη μετανάστευση
 8. Σώστε ζωές και δημιουργήστε συντονισμένες διεθνείς προσπάθειες για τους αγνοούμενους μετανάστες
 9. Ενίσχυση της υπερεθνικής αντίδρασης στο λαθρεμπόριο μεταναστών
 10. Πρόληψη, καταπολέμηση και εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο της διεθνούς μετανάστευσης
 11. Διαχείριση των συνόρων με ολοκληρωμένο, ασφαλή και συντονισμένο τρόπο
 12. Ενίσχυση της ασφάλειας και της προβλεψιμότητας των διαδικασιών μετανάστευσης για την κατάλληλη εξέταση, αξιολόγηση και παραπομπή
 13. Χρησιμοποιήστε την κράτηση μετανάστευσης μόνο ως έσχατη λύση και εργάζεστε προς την κατεύθυνση εναλλακτικών λύσεων
 14. Να ενισχύσει την προξενική προστασία, βοήθεια και συνεργασία καθ ‘όλη τη διάρκεια του μεταναστευτικού κύκλου.
 15. Παρέχετε πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες για τους μετανάστες
 16. Ενδυνάμωση των μεταναστών και των κοινωνιών για την πλήρη ενσωμάτωση και την κοινωνική συνοχή
 17. Να εξαλείψουν όλες τις μορφές διακρίσεων και να προωθήσουν τον δημόσιο διάλογο βάσει τεκμηρίων για διαμόρφωση της αντίληψης για την μετανάστευση
 18. Επενδύστε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και διευκολύνετε την αμοιβαία αναγνώριση δεξιοτήτων, προσόντων και αρμοδιοτήτων
 19. Δημιουργία προϋποθέσεων για τους μετανάστες και τις διασπορές να συμβάλλουν πλήρως στην αειφόρο ανάπτυξη σε όλες τις χώρες
 20. Προώθηση της ταχύτερης, ασφαλέστερης και φθηνότερης μεταφοράς εμβασμάτων και ενθάρρυνση της χρηματοδότησης για ένταξη των μεταναστών
 21. Συνεργαστείτε για να διευκολύνετε την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή και επανεισδοχή, καθώς και την βιώσιμη επανένταξη
 22. Καθιέρωση μηχανισμών για την φορητότητα των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και κερδοφορία πλεονεκτημάτων
 23. Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και των παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων για ασφαλή, τακτική και ομαλή μετανάστευση

Στόχοι και δεσμεύσεις

Στόχος 1: Συλλογή και χρήση ακριβών και αναλυτικών στοιχείων ως βάση για πολιτικές που βασίζονται σε στοιχεία

 1. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε την παγκόσμια βάση με τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τη διεθνή μετανάστευση βελτιώνοντας και επενδύοντας στην συλλογή, ανάλυση και διάδοση ακριβών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων, αναλυτικά κατά φύλο, ηλικία, το καθεστώς μετανάστευσης και άλλα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα εθνικά πλαίσια, διατηρώντας ταυτόχρονα το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά θα ενθαρρύνουν την έρευνα, καθοδηγούν τη συνεκτική και τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής και τον ενημερωμένο δημόσιο διάλογο και επιτρέπουν την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων με την πάροδο του χρόνου.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Επεξεργασία και εφαρμογή συνολικής στρατηγικής για τη βελτίωση των δεδομένων μετανάστευσης σε τοπικό, εθνικό,  περιφερειακό  και σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, υπό την καθοδήγηση της στατιστικής Επιτροπής  των Ηνωμένων Εθνών, εναρμονίζοντας τις μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων και ενισχύοντας την ανάλυση και διάδοση δεδομένων και δεικτών που συνδέονται με τη μετανάστευση.

(β) Βελτίωση της διεθνούς συγκρισιμότητας και της συμβατότητας των στατιστικών δεδομένων που αφορούν την μετανάστευση και των εθνικών συστημάτων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ανάπτυξης και εφαρμογής του στατιστικού ορισμού ενός διεθνούς μετανάστη, επεξεργασίας ενός  συνόλου προτύπων για τη μέτρηση των μεταναστευτικών αποθεμάτων και ροών και την τεκμηρίωση των προτύπων και τάσεων της μετανάστευσης, τα χαρακτηριστικά των μεταναστών, καθώς και τους οδηγούς και τις επιπτώσεις της μετανάστευσης ·

γ) Ανάπτυξη ενός παγκόσμιου προγράμματος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων συλλογής, ανάλυσης και διάδοσης για ανταλλαγή δεδομένων, αντιμετώπιση κενών δεδομένων και αξιολόγηση των βασικών τάσεων μετανάστευσης, που ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών φορέων σε όλα τα επίπεδα, παρέχει ειδική κατάρτιση, οικονομική υποστήριξη και τεχνική υποστήριξη, βοήθεια, αξιοποιεί νέες πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων δεδομένων, και αναθεωρείται από τη Στατιστική Επιτροπή σε τακτική βάση.

δ) συλλέγει, αναλύει και χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις και τα οφέλη της μετανάστευσης, καθώς και τη συμβολή των μεταναστών και της διασποράς στην αειφόρο ανάπτυξη, με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη και σχετικές στρατηγικές και προγράμματα σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο επίπεδο ·

ε) Υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης και της συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων παγκόσμιων και περιφερειακών βάσεων δεδομένων και συμπεριλαμβανομένων των διεθνών θυρίδων δεδομένων για τη μετανάστευση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (IOM)  και της Παγκόσμιας Σύμπραξης Γνώσης για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, με στόχο την συστηματική ενοποίηση των σχετικών δεδομένων κατά τρόπο διαφανή και φιλικό προς τον χρήστη, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τη διυπηρεσιακή συνεργασία  για την αποφυγή επικαλύψεων ·

στ) Δημιουργία και ενίσχυση περιφερειακών κέντρων έρευνας και κατάρτισης για την μετανάστευση ή  παρατηρητηρίων μετανάστευσης, όπως το Αφρικανικό Παρατηρητήριο για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών, την συμβολής των μεταναστών, τις συνολικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, τα πολιτικά οφέλη και τις προκλήσεις της μετανάστευσης στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, καθώς και τους οδηγούς της μετανάστευσης, με στόχο την καθιέρωση κοινών στρατηγικών και τη μεγιστοποίηση της αξίας της ανάλυσης δεδομένων που αφορούν την μετανάστευση, σε συντονισμό με τους υφιστάμενους περιφερειακούς και υποπεριφερειακούς μηχανισμούς ·

(ζ) Βελτίωση της συλλογής δεδομένων σε εθνικό επίπεδο με την ενσωμάτωση των θεμάτων που συνδέονται με τη μετανάστευση στις εθνικές απογραφές ήδη από την αρχή όπως στη χώρα γέννησης, τη χώρα γέννησης γονέων, τη χώρα υπηκοότητας, τη χώρα διαμονής  πέντε χρόνια πριν από την απογραφή, την πιο πρόσφατη ημερομηνία άφιξης και τον λόγο της μετανάστευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ανάλυση και διάδοση των αποτελεσμάτων, κατακερματισμένη και καταλογογραφημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για στατιστικούς σκοπούς.

η) Διεξαγωγή οικογενειακών, εργασιακών και λοιπών ερευνών για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των μεταναστών ή την προσθήκη τυποποιημένων εφαρμογών  μετανάστευσης στις υφιστάμενες έρευνες των νοικοκυριών, με στόχο την βελτίωση της περιφερειακής και διεθνούς  συγκρισιμότητας και να καταστήσει διαθέσιμα τα δεδομένα, μέσω της δημόσιας χρήσης στατιστικών αρχεία μικροδεδομένων.

 1. i) Να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατικών μονάδων που είναι υπεύθυνες για τα δεδομένα μετανάστευσης και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες να παράγουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη μετανάστευση, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας διοικητικά αρχεία για στατιστικούς σκοπούς, όπως π.χ. τα συνοριακά αρχεία, τις θεωρήσεις, τις άδειες διαμονής, τα μητρώα πληθυσμού και άλλες σχετικές πηγές, διατηρώντας συγχρόνως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

(ι) Ανάπτυξη και χρήση προφίλ μετανάστευσης ανά χώρα, τα οποία περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία για όλα τα σχετικά με τη μετανάστευση δεδομένα, σε εθνικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ζήτηση και διαθεσιμότητα, τις δεξιότητες, τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της μετανάστευσης, το κόστος μεταφοράς εμβασμάτων, την υγεία, την εκπαίδευση, το επάγγελμα, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, τους μισθούς και τις ανάγκες των μεταναστών και την υποδοχή στις κοινότητες, προκειμένου να αναπτυχθούν πολιτικές μετανάστευσης που βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία ·

(ια) Συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού για την ανάπτυξη της έρευνας, των μελετών και έρευνες σχετικά με την αλληλεξάρτηση μεταξύ της μετανάστευσης και των τριών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης,  τις συνεισφορές και τις δεξιότητες των μεταναστών και την διασπορά, καθώς και τους δεσμούς τους με τις χώρες καταγωγής και προορισμού.

Στόχος 2: Ελαχιστοποίηση των δυσμενών δεικτών και διαρθρωτικών παραγόντων που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την χώρα προέλευσης τους

 1. Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ευνοϊκές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους να έχουν μια ειρηνική, παραγωγική και βιώσιμη ζωή στη χώρα τους και να εκπληρώσουν τις προσωπικές τους προσδοκίες, ενόσω διασφαλίζοντας ότι η απελπισία και τα επιδεινούμενα περιβάλλοντα δεν τους υποχρεώνουν να αναζητήσουν βιοπορισμό αλλού μέσω παράνομης μετανάστευσης. Δεσμευόμαστε επίσης να διασφαλίσουμε την έγκαιρη και πλήρη εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, καθώς και την αξιοποίηση και την επένδυση στην υλοποίηση άλλων υφιστάμενων πλαισίων, προκειμένου να ενισχυθεί ο συνολικός αντίκτυπος του Παγκόσμιου Συμφώνου για τη διευκόλυνση της ασφαλούς, τακτικής και ομαλής μετανάστευσης.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

α) Να προωθηθεί η εφαρμογή της ατζέντας για την αειφόρο ανάπτυξη του 2030, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος των  στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και την Ατζέντα δράσης της Αντίς  Αμπέμπα, καθώς και τη δέσμευση για επίτευξη του ενός  πίσω από τον άλλο, καθώς και η συμφωνία του Παρισιού και το πλαίσιο Sendai για την μείωση του κινδύνου καταστροφών 2015-2030;

(β) Επένδυση σε προγράμματα που επιταχύνουν την εκπλήρωση των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης από τα Κράτη με στόχο:

εξαλείφοντας τους δυσμενείς παράγοντες και τους διαρθρωτικούς παράγοντες που αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα καταγωγής τους, μεταξύ άλλων μέσω της εξάλειψης της φτώχειας, της επισιτιστικής ασφάλειας, της υγείας και της υγιεινής, της εκπαίδευσης, της συμμετοχής στην οικονομική ανάπτυξη, υποδομή, αστική και αγροτική ανάπτυξη, δημιουργία απασχόλησης, αξιοπρεπής εργασία, ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, ανθεκτικότητα και μείωση του κινδύνου καταστροφών, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή, την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων όλων των μορφών βίας, της μη διάκρισης, του κράτους δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τη δημιουργία και τη διατήρηση Ειρηνικών  και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών  με αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και διαφανείς θεσμούς ·

(γ) Δημιουργία ή ενίσχυση μηχανισμών παρακολούθησης και πρόβλεψης της ανάπτυξης των κινδύνων και απειλών που ενδέχεται να προκύψουν να προκαλέσουν  ή επηρεάσουν τις μεταναστευτικές κινήσεις, ενίσχυση  των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, αναπτύσσοντας διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και εργαλείων, να ξεκινήσουν επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης και να υποστηρίξουν την ανάκαμψη μετά από επείγουσες καταστάσεις, σε στενή συνεργασία και με την συνεισφορά άλλων κρατών μελών, των αρμόδιων εθνικών και τοπικών αρχών, των εθνικών θεσμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών.

δ) Επενδύστε στη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο σε όλες τις περιφέρειες, επιτρέποντας σε όλους τους ανθρώπους να βελτιώνουν τη ζωή τους και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους, προωθώντας τη αειφόρο, χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων μέσω ιδιωτικών και ξένων άμεσων επενδύσεων και εμπορικών προτιμήσεων, για τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών που επιτρέπουν στις κοινότητες και τα άτομα να επωφελούνται από τις ευκαιρίες στις χώρες τους και να οδηγούν βιώσιμη ανάπτυξη

ε) Επενδύστε στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, προωθώντας την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τις δεξιότητες, αναπτυξιακά προγράμματα και εταιρικές σχέσεις, δημιουργία παραγωγικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,  καθώς και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τα συνδικάτα, με στόχο τη μείωση της ανεργίας των νέων, αποφεύγοντας τη διαρροή εγκεφάλων και βελτιστοποιώντας το κέρδος του εγκεφάλου στις χώρες προέλευσης και αξιοποιώντας το δημογραφικό μέρισμα

στ) Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών φορέων, μεταξύ άλλων με την προώθηση κοινών αναλύσεων,

προσεγγίσεις πολλαπλών χορηγών και πολυετείς κύκλους χρηματοδότησης, προκειμένου να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμες απαντήσεις και αποτελέσματα που διασφαλίζουν το σεβασμό των δικαιωμάτων των προσβεβλημένων ατόμων, την ανθεκτικότητα και την ικανότητα αντιμετώπισης των πληθυσμών, καθώς και την οικονομική και κοινωνική αυτοπεποίθησή τους, και μεριμνώντας ώστε αυτές οι προσπάθειες να λάβουν υπόψη τη μετανάστευση ·

(ζ) Λογαριασμός των μεταναστών σε  εθνική ετοιμότητα και ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της συνεκτίμησης σχετικών  συστάσεων από κρατικές συμβουλευτικές διαδικασίες, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των μεταναστών σε χώρες που αντιμετωπίζουν σύγκρουση ή φυσικές καταστροφές (κατευθυντήριες γραμμές για την πρωτοβουλία για χώρες που αντιμετωπίζουν κρίση) ·

Φυσικές καταστροφές,  δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και υποβάθμιση του περιβάλλοντος

η) Ενίσχυση της κοινής ανάλυσης και ανταλλαγής πληροφοριών για την καλύτερη χαρτογράφηση, κατανόηση, πρόβλεψη και αντιμετώπιση των μεταναστευτικών κινήσεων, όπως αυτές που μπορεί να προκύψουν από φυσικές καταστροφές που προκαλούν ξαφνική εμφάνιση και με αργούς ρυθμούς, οι δυσμενείς  επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και άλλες επισφαλείς καταστάσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα αποτελεσματικό σεβασμό και προστασία και εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών ·

(i) Ανάπτυξη στρατηγικών προσαρμογής και ανθεκτικότητας σε ξαφνικές και βραδείας εμφάνισης φυσικές καταστροφές, τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως η απερήμωση, η υποβάθμιση της γης, η ξηρασία και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις για τη μετανάστευση, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η προσαρμογή στη χώρα προέλευσης αποτελεί προτεραιότητα ·

(ι) Ενσωμάτωση των προβλημάτων μετακίνησης σε στρατηγικές ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών και προώθηση της συνεργασίας με γειτονικές και άλλες σχετικές χώρες να προετοιμαστούν για την έγκαιρη προειδοποίηση, τον προγραμματισμό έκτακτης ανάγκης, την αποθήκευση, τους μηχανισμούς συντονισμού, τον προγραμματισμό εκκένωσης, τις ρυθμίσεις υποδοχής και βοήθειας και την ενημέρωση του κοινού.

ια) Εναρμόνιση και ανάπτυξη προσεγγίσεων και μηχανισμών σε υποπεριφερειακό και περιφερειακό επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αδυναμίες ατόμων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές που εμφανίζονται  ξαφνικά ή σταδιακά, εξασφαλίζοντας ότι έχουν πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια που ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες τους, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους όπου κι αν βρίσκονται και με την προώθηση βιώσιμων αποτελεσμάτων που αυξάνουν την ανθεκτικότητα και την αυτοπεποίθηση, λαμβάνοντας υπόψη την χωρητικότητα  όλων των εμπλεκόμενων χωρών ·

ιβ) Ανάπτυξη συνεκτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των μεταναστευτικών κινήσεων στο πλαίσιο ξαφνικής  ή και σταδιακής εμφάνισης φυσικών καταστροφών, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις  από τις των κρατικές συμβουλευτικές διαδικασίες, όπως η Ατζέντα για την προστασία των διασυνοριακών εκτοπισθέντων στην περιοχή στο πλαίσιο των καταστροφών και της αλλαγής του κλίματος και την πλατφόρμα για την εκτόπιση καταστροφών.

Στόχος 3: Παροχή ακριβών και έγκαιρων πληροφοριών σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης

 1. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την παροχή, διάθεση και διάδοση ακριβών, έγκαιρων, προσιτών και διαφανών πληροφοριών σχετικά με τις πτυχές που συνδέονται με τη μετανάστευση μεταξύ των κρατών μελών και των κοινοτήτων μεταναστών σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης. Επίσης, δεσμευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για την ανάπτυξη πολιτικών  για την μετανάστευση που παρέχουν υψηλό βαθμό προβλεψιμότητας και βεβαιότητας για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Έναρξη και δημοσιοποίηση μια κεντρικής και δημόσιας προσβάσιμης εθνικής ιστοσελίδα για την διάθεση των πληροφοριών σχετικά με τις  συγκεκριμένες τακτικές επιλογές μετανάστευσης, όπως οι νόμοι και οι πολιτικές περί μετανάστευσης για κάθε χώρα, οι απαιτήσεις για θεωρήσεις βίζας, διατυπώσεις υποβολής αιτήσεων, τέλη και κριτήρια μετατροπής, απαιτήσεις άδειας απασχόλησης, επαγγελματικές απαιτήσεις αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και ισοδύναμες ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης, το κόστος διαβίωσης και τις συνθήκες διαβίωσης, προκειμένου να ενημερώνονται οι αποφάσεις των μεταναστών ·

(β) Προώθηση και βελτίωση της συστηματικής διμερούς, περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας και διαλόγου για την ανταλλαγή πληροφοριών  σχετικά με τις τάσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση, μεταξύ άλλων μέσω κοινών βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών πλατφορμών, διεθνών  κέντρων κατάρτισης και των δικτύων σύνδεσης, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ·

(γ) Δημιουργία ανοικτών και προσβάσιμων σημείων πληροφόρησης κατά μήκος των σχετικών οδών μετανάστευσης που μπορούν να αφορούν τους μετανάστες στην  ευαισθητοποίηση σε θέματα  παιδιών και η υποστήριξη και η παροχή συμβουλών που ανταποκρίνονται στο φύλο, προσφορά ευκαιριών επικοινωνίας με προξενικούς αντιπροσώπους της χώρας προέλευσης και διάθεση σχετικών πληροφοριών, μεταξύ άλλων και για τα ανθρώπινα  δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την κατάλληλη προστασία και βοήθεια, τις επιλογές και τις οδούς για τακτική μετανάστευση και τις δυνατότητες επιστροφής, σε γλώσσα που κατανοεί ο ενδιαφερόμενος ·

(δ) Παροχή στους προσφάτως εισερχόμενους μετανάστες με στοχοθετημένη, ανταποκρινόμενη στο φύλο, ευαίσθητη για τα παιδιά, προσπελάσιμη και ολοκληρωμένη πληροφορία και νομική καθοδήγηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με εθνικές και τοπικές νομοθεσίες, απόκτηση άδειας εργασίας και διαμονής, προσαρμογές στο κράτος, εγγραφή με πρόσβαση στις αρχές για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με παραβιάσεις δικαιωμάτων, καθώς και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ·

(ε) Προώθηση πολύγλωσσων εκστρατειών ενημέρωσης  σχετικά με  το φύλο και βάσει τεκμηρίων  και διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών εκδηλώσεων και κατάρτιση προσανατολισμού προ της αναχώρησης στις χώρες προέλευσης, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τις προξενικές και διπλωματικές αποστολές, τον ιδιωτικό τομέα, τον ακαδημαϊκό χώρο, τις οργανώσεις των μεταναστών και της διασποράς και τις πολιτικές προκειμένου να προωθηθεί η ασφαλής, ομαλή και τακτική μετανάστευση, καθώς και να τονιστούν οι σχετικοί κίνδυνοι για ακανόνιστη και επισφαλή μετανάστευση.

Στόχος 4: Διασφάλιση ότι όλοι οι μετανάστες διαθέτουν απόδειξη νομικής ταυτότητας και επαρκή τεκμηρίωση

 1. Δεσμευόμαστε να εκπληρώσουμε το δικαίωμα όλων των ατόμων με νομική ταυτότητα παρέχοντας στους πολίτες μας την απόδειξη της εθνικότητας και τη σχετική τεκμηρίωση, επιτρέποντας στις εθνικές και τοπικές αρχές να διαπιστώσουν τη νομιμότητα της ταυτότητας ενός μετανάστη κατά την είσοδο, κατά τη διαμονή και την επιστροφή, καθώς και για την εξασφάλιση αποτελεσματικών διαδικασιών μετανάστευσης, αποτελεσματικής εξυπηρέτησης και την παροχή και τη βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας. Αναλαμβάνουμε επίσης τη δέσμευση να διασφαλίσουμε, μέσω κατάλληλων μέτρων, ότι για τους μετανάστες εκδίδονται με επαρκή τεκμηρίωση και έγγραφα πολιτικού μητρώου, όπως πιστοποιητικά γέννησης, γάμου και θανάτου, σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης, ως μέσο για την εξουσιοδότηση των μεταναστών να ασκούν αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Βελτίωση των συστημάτων μητρώου , με ιδιαίτερη έμφαση στην εύρεση των μη εγγεγραμμένων και των υπηκόων μας που διαμένουν σε άλλες χώρες, μεταξύ άλλων με την παροχή σχετικών εγγράφων ταυτότητας και μητρώων, ενισχύοντας ικανότητες και επενδύσεις σε λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

(β) Εναρμόνιση των ταξιδιωτικών εγγράφων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας προς διευκόλυνση της διαλειτουργικής και καθολικής αναγνώρισης των ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και καταπολέμηση της απάτης της ταυτότητας, της πλαστογράφησης εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης στην ψηφιοποίηση, και την ενίσχυση των μηχανισμών για τη βιομετρική επεξεργασία δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ·

(γ) Εξασφάλιση επαρκούς, έγκαιρης, αξιόπιστης και προσιτής προξενικής τεκμηρίωσης στους υπηκόους μας που διαμένουν σε άλλα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων, χρησιμοποιώντας πληροφορίες και τεχνολογίες της επικοινωνίας, καθώς και της κοινοτικής εμβέλειας, ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές ·

δ) Διευκόλυνση της πρόσβασης σε προσωπικά έγγραφα, όπως διαβατήρια και θεωρήσεις, και διασφάλιση της τήρησης των σχετικών κανονισμών και τα κριτήρια ότι  για την απόκτηση τέτοιου είδους τεκμηρίωσης δεν εισάγουν διακρίσεις, που σχετίζονται με το φύλο και την ηλικία, ώστε να αποφευχθεί ο αυξημένος κίνδυνος τρωτών σημείων καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου μετανάστευσης ·

ε) Να ενισχυθούν τα μέτρα για τη μείωση της ανιθαγένειας, συμπεριλαμβανομένης της καταγραφής των γεννήσεων των μεταναστών, εξασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν εξίσου να απονείμουν την εθνικότητά τους στα παιδιά τους και να παρέχουν εθνικότητα στα παιδιά που γεννιούνται στην επικράτεια άλλου κράτους, ιδίως σε περιπτώσεις όπου ένα παιδί θα ήταν διαφορετικά ανιθαγενές, με πλήρη σεβασμό στο ανθρώπινο δικαίωμα στην ιθαγένεια και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ·

στ) Επανεξέταση και αναθεώρηση των απαιτήσεων για την απόδειξη της εθνικότητας στα κέντρα παροχής υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μετανάστες που δεν έχουν απόδειξη της ιθαγένειας ή της νομικής ταυτότητας δεν θα αποκλείονται από την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες ούτε στερούνται τα ανθρώπινα δικαιώματά τους ·

(ζ) Αξιοποίηση των υφιστάμενων πρακτικών σε τοπικό επίπεδο που διευκολύνουν τη συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας, όπως η αλληλεπίδραση με τις αρχές και την πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες, μέσω της έκδοσης καρτών εγγραφής σε όλα τα άτομα που ζουν σε έναν δήμο, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, που περιέχουν βασικές προσωπικές πληροφορίες, χωρίς να συνιστούν δικαιώματα στην ιθαγένεια ή την κατοικία.

Στόχος 5: Βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ευελιξίας των οδών για τη νόμιμη μετανάστευση

 1. Δεσμευόμαστε να προσαρμόσουμε τις επιλογές και τις οδούς για τη νόμιμη μετανάστευση κατά τρόπο που να διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και την αξιοπρεπή εργασία που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της δημογραφίας και της αγοράς εργασίας, να βελτιστοποιεί τις ευκαιρίες εκπαίδευσης, να υποστηρίζει το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεταναστών που βρίσκονται σε κατάσταση ευάλωτου χαρακτήρα, με σκοπό την επέκτασή τους και τη διαφοροποίηση της διαθεσιμότητας οδών για ασφαλή, τακτική και ομαλή μετανάστευση.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

α) Ανάπτυξη διμερούς, περιφερειακής και πολυμερούς κινητικότητας των εργαζομένων με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και με γνώμονα το φύλο, συμφωνίες με τυποποιημένους όρους απασχόλησης ανά τομέα, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς,

με βάση τα πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις αρχές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), την τήρηση των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εργατικού δικαίου ·

(β) Διευκόλυνση της περιφερειακής και διαπεριφερειακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού μέσω της διεθνούς και διμερούς συνεργασίας ρυθμίσεις, όπως τα καθεστώτα ελεύθερης κυκλοφορίας, η ελευθέρωση των θεωρήσεων βίζας  ή οι βίζες  πολλαπλών χωρών και η εργασία στα πλαίσια συνεργασίας για την κινητικότητα, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και τον εφοδιασμό με δεξιότητες ·

(γ) Να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει τις υφιστάμενες επιλογές και τρόπους για τη νόμιμη μετανάστευση, με στόχο τη βελτιστοποίηση της αντιστοίχισης των δεξιοτήτων στις αγορές εργασίας και στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πραγματικότητας και των αναπτυξιακών προκλήσεων και ευκαιριών, σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και την προσφορά δεξιοτήτων, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον ιδιωτικό τομέα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς ·

(δ) Ανάπτυξη ευέλικτων, βασισμένων σε δικαιώματα και ανταποκρινόμενων στο φύλο προγραμμάτων κινητικότητας εργατικού δυναμικού για τους μετανάστες, σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και την προσφορά δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών, εποχιακών, κυκλικά και ταχεία προγράμματα σε τομείς που παρουσιάζουν έλλειψη εργατικού δυναμικού, παρέχοντας ευέλικτες, μετατρέψιμες και μεταβαλλόμενες υπηρεσίες, επιλογές  χωρίς διακρίσεις  και απαιτήσεις βίζας και αδείας, τόσο για μόνιμη όσο και για προσωρινή εργασία, μελέτη πολλαπλών εισόδων, την επίσκεψη, τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα ·

ε) Προώθηση της αποτελεσματικής αντιστοίχισης δεξιοτήτων στην εθνική οικονομία, με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και άλλων σχετικών φορέων των ενδιαφερομένων, ιδίως του ιδιωτικού τομέα και των συνδικάτων, στην ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας,

στον εντοπισμό των κενών δεξιοτήτων,σ τον καθορισμό των απαιτούμενων προφίλ δεξιοτήτων και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εργατικού δυναμικού προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατική εργασιακή κινητικότητα που ανταποκρίνεται στην αγορά μέσω τακτικών οδών ·

στ) Ενίσχυση επαρκών και αποτελεσματικών προγραμμάτων ταυτοποίησης δεξιοτήτων μέσω της μείωσης των χρονικών πλαισίων επεξεργασίας θεώρησης και αδειοδότησης για τυποποιημένες άδειες απασχόλησης και προσφέροντας επιταχυνόμενη και διευκολυνόμενη θεώρηση και επεξεργασία αδειών, για εργοδότες με ιστορικό συμμόρφωσης ·

(ζ) Ανάπτυξη ή αξιοποίηση των υφιστάμενων εθνικών και περιφερειακών πρακτικών εισδοχής και διαμονής κατάλληλης διάρκειας με βάση την συμπόνια, ανθρωπισμό ή άλλα ζητήματα για τους μετανάστες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους λόγω φυσικών καταστροφών από ξαφνική εμφάνιση και άλλων επισφαλών καταστάσεων, όπως η παροχή  θεωρήσεων ανθρωπιστικής βίζας , ιδιωτικές χορηγίες, πρόσβαση στην εκπαίδευση για παιδιά και προσωρινές άδειες εργασίας, ενώ δεν είναι δυνατή η προσαρμογή ή η επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους ·

η) Συνεργασία για τον εντοπισμό, την ανάπτυξη και την ενίσχυση λύσεων για τους μετανάστες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους λόγω των φυσικών καταστροφών με αργή εμφάνιση, των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος, όπως η απερήμωση, η υποβάθμιση της γης, η ξηρασία και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένης της σχεδίασης προγραμματισμένων μετακινήσεων και βίζας, σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η προσαρμογή ή η επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους ·

(i) Διευκόλυνση της πρόσβασης στις διαδικασίες για την επανένωση των οικογενειών των μεταναστών σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων μέσω κατάλληλων μέτρων που προωθούν την υλοποίηση του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή και το καλύτερο συμφέρον του παιδιού, μεταξύ άλλων μέσω της  επανεξέτασης και της αναθεώρησης των εφαρμοστέων απαιτήσεων, όπως το εισόδημα, η γλωσσική επάρκεια, η διάρκεια διαμονής, η εργασία η εξουσιοδότηση και η πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και στις υπηρεσίες ·

ι) Επέκταση διαθέσιμων επιλογών για ακαδημαϊκή κινητικότητα, μεταξύ άλλων μέσω διμερών και πολυμερών συμφωνιών που διευκολύνουν  τις ακαδημαϊκές ανταλλαγές, όπως υποτροφίες για φοιτητές και ακαδημαϊκούς επαγγελματίες, που επισκέπτονται κοινά  προγράμματα κατάρτισης και διεθνείς ερευνητικές  ευκαιρίες, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους.

Στόχος 6: Διευκόλυνση δίκαιων και ηθικών προσλήψεων και συνθηκών διασφάλισης που εξασφαλίζουν αξιοπρεπή εργασία

 1. Δεσμευόμαστε να επανεξετάσουμε τους υφιστάμενους μηχανισμούς πρόσληψης για να εγγυηθούμε ότι είναι δίκαιοι και δεοντολογικοί και να προστατεύσουμε όλους τους διακινούμενους εργαζόμενους κατά όλων των μορφών εκμετάλλευσης και κατάχρησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής εργασία και να μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική συνεισφορά των μεταναστών τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και στον προορισμό τους.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Προώθηση της υπογραφής και επικύρωσης, της προσχώρησης και της εφαρμογής των σχετικών διεθνών πράξεων που σχετίζονται με τη διεθνή μετανάστευση, τα εργασιακά δικαιώματα, την αξιοπρεπή εργασία και την καταναγκαστική εργασία ·

(β) Αξιοποίηση των εργασιών των υφιστάμενων διμερών, υποπεριφερειακών και περιφερειακών πλατφορμών που έχουν ξεπεράσει τα εμπόδια και εντοπίζουν  τις βέλτιστες πρακτικές στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, διευκολύνοντας τον διαπεριφερειακό διάλογο για τη διάδοση της γνώσης αυτής, και να προωθήσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων οικιακών εργαζομένων μεταναστών·

γ) Βελτίωση των κανονισμών για τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς πρόσληψης, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις διεθνείς  κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές και απαγορεύει σε όσους κάνουν προσλήψεις και τους εργοδότες να χρεώνουν ή να μετατοπίζουν τα τέλη πρόσληψης ή των συναφών εξόδων στους διακινούμενους εργαζόμενους, προκειμένου να αποφευχθεί η δουλεία, η εκμετάλλευση και η καταναγκαστική εργασία με τη θέσπιση υποχρεωτικών και εφαρμόσιμων μηχανισμών αποτελεσματικής ρύθμισης και παρακολούθησης της βιομηχανίας των προσλήψεων.

(δ) Δημιουργία εταιρικών σχέσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των οργανώσεων των διακινούμενων εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι θα έχουν γραπτές συμβάσεις και θα έχουν ενημερωθεί σχετικά με τις διατάξεις  που διέπουν τη διεθνή πρόσληψη και απασχόληση στη χώρα του προορισμού και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αποτελεσματικές καταγγελίες και ένδικα μέσα και μηχανισμούς, σε μια γλώσσα που κατανοούν.

ε) Να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν εθνικούς νόμους που επιβάλλουν κυρώσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των εργαζομένων, ιδίως σε περιπτώσεις παραβιάσεων που αφορούν την  καταναγκαστική και παιδική εργασία και να συνεργαστούν  με τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών, των υπεργολάβων και των προμηθευτών, να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις που προωθούν συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας, αποτρέπουν την κατάχρηση και εκμετάλλευση, και να εξασφαλιστεί ότι οι ρόλοι και οι ευθύνες στο πλαίσιο των διαδικασιών πρόσληψης και απασχόλησης είναι σαφείςμε την ενίσχυση της αλυσίδας  της διαφάνειας ·

στ) Ενίσχυση της επιβολής των κανόνων και των πολιτικών για δίκαιες και ηθικές προσλήψεις και αξιοπρεπή εργασία με την ενίσχυση των  ικανοτήτων των επιθεωρητών εργασίας και άλλων αρχών να παρακολουθούν καλύτερα τους υπεύθυνους προσλήψεων, τους εργοδότες και την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, διασφαλίζοντας ότι τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το εργατικό δίκαιο τηρούνται για να αποτρέπουν όλες τις μορφές της εκμετάλλευσης, της δουλείας  και της καταναγκαστικής, υποχρεωτικής ή παιδικής εργασίας ·

(ζ) Ανάπτυξη και ενίσχυση της εργατικής μετανάστευσης και δίκαιες και ηθικές διαδικασίες πρόσληψης που επιτρέπουν στους μετανάστες να αλλάξουν εργοδότες και να τροποποιήσουν τους όρους ή τη διάρκεια της διαμονής τους με ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση, ενώ γίνεται προώθηση μεγαλύτερων δυνατοτήτων για αξιοπρεπή εργασία και σεβασμός των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εργατικού δικαίου ·

(η) Λήψη μέτρων που απαγορεύουν τη δήμευση ή τη μη συναίνεση διατήρησης συμβάσεων εργασίας και μετακινήσεων ή τα έγγραφα ταυτότητας των μεταναστών, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση, όλες οι μορφές εκμετάλλευσης, αναγκαστικής, υποχρεωτικής και παιδικής εργασίας, εκβιασμούς και άλλες καταστάσεις εξάρτησης και να επιτρέψουν στους μετανάστες να ασκούν πλήρως τα ανθρώπινα τους δικαιώματα ·

(i) Παροχή στους διακινούμενους εργαζόμενους με αμειβόμενη και συμβατική εργασία τα ίδια εργασιακά δικαιώματα και προστασία που καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους στον αντίστοιχο τομέα, όπως τα δικαιώματα σε δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες  εργασίας, στην ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι ειρηνικά, και στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο φυσικής και ψυχικής υγείας, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών προστασίας των μισθών, τον κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή στα συνδικάτα.

(ι) Διασφάλιση ότι οι μετανάστες που εργάζονται στην άτυπη οικονομία έχουν ασφαλή πρόσβαση στην αποτελεσματική υποβολή εκθέσεων, καταγγελία και μηχανισμών αποζημίωσης σε περιπτώσεις εκμετάλλευσης, κατάχρησης ή παραβίασης των δικαιωμάτων τους στο χώρο εργασίας, με έναν τρόπο που δεν επιδεινώνει τις ευπάθειες των μεταναστών που καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά και τους επιτρέπει να συμμετέχουν στην αντίστοιχη δικαστική διαδικασία είτε στη χώρα καταγωγής είτε στη χώρα προορισμού ·

ια) Επανεξέταση των σχετικών εθνικές εργατικών νομοθεσιών, των πολιτικών απασχόλησης και των προγραμμάτων για να εξασφαλιστεί ότι θα συμπεριληφθούν οι  ιδιαίτερες  ανάγκες και η συνεισφορά  των γυναικών διακινούμενων εργαζομένων, ιδίως στην οικιακή εργασία και επαγγέλματα με χαμηλά προσόντα και να υιοθετήσουν συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη, την αναφορά, την αντιμετώπιση και την παροχή αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση όλων των μορφών εκμετάλλευσης και κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και της βίας με βάση το φύλο, ως βάση για την προώθηση πολιτικών για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνονται στο φύλο ·

ιβ) Ανάπτυξη και βελτίωση των εθνικών πολιτικών και των προγραμμάτων που αφορούν τη διεθνή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, μεταξύ άλλων  λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις των Γενικών Αρχών της ΔΟΕ και των Επιχειρησιακών Οδηγιών για τις δίκαιες προσλήψεις, τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ΔΟΜ  και  το Διεθνές Σύστημα Ακεραιότητας Προσλήψεων (IRIS).

Στόχος 7: Αντιμετώπιση και μείωση των τρωτών σημείων στη μετανάστευση

 1. Δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των μεταναστών που αντιμετωπίζουν καταστάσεις τρωτότητας, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από τις περιστάσεις υπό τις οποίες ταξιδεύουν ή τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν στις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού, βοηθώντας τους και προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας βάσει του διεθνούς δικαίου. Εμείς δεσμευόμαστε περαιτέρω να προστατεύουμε πάντα τα συμφέροντα του παιδιού, ως πρωταρχική μέριμνα σε περιπτώσεις που αφορούν τα παιδιά και να εφαρμόσουμε μια προσέγγιση που ανταποκρίνεται στο φύλο στην αντιμετώπιση των τρωτών σημείων, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε θέματα μικτών μετακινήσεων.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

(α) Να αναθεωρήσουμε τις σχετικές πολιτικές και πρακτικές για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργήσουν, δεν  θα επιδεινώσουν ή δεν θα αυξήσουν ακούσια τα τρωτά σημεία των μεταναστών, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή μιας προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, με βάση το φύλο και την αναπηρία, καθώς και η ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ηλικία και το παιδί ·

(β) Καθιέρωση ολοκληρωμένων πολιτικών και ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων που παρέχουν στους μετανάστες που βρίσκονται σε κατάσταση ευάλωτη, ανεξάρτητα από το καθεστώς μετανάστευσής τους, την απαραίτητη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης, μέσω της αναγνώρισης  και βοήθειας καθώς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, ιδίως σε περιπτώσεις που αφορούν γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο, τα παιδιά, ιδιαίτερα εκείνα που δεν συνοδεύονται ή διαχωρίζονται από τις οικογένειές τους, μέλη εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, θύματα βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και της φυλετικής βίας, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρίες, άτομα που υφίστανται διακρίσεις σε οποιαδήποτε βάση, αυτόχθονες πληθυσμοί, εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν την εκμετάλλευση και την κακομεταχείριση, τους οικιακούς εργάτες, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τους μετανάστες που υπόκεινται σε εκμετάλλευση και κακοποίησης στο πλαίσιο του λαθρεμπορίου μεταναστών ·

γ) Ανάπτυξη πολιτικών μετανάστευσης με γνώμονα το φύλο για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών και τρωτών σημείων των μεταναστών,γυναικών , κοριτσιών  και αγοριών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν βοήθεια, υγειονομική περίθαλψη, ψυχολογική και άλλη παροχή συμβουλών καθώς και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την αποτελεσματική προσφυγή, ιδίως σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης και με βάση το φύλο βίας, κατάχρησης και εκμετάλλευσης ·

(δ) Επανεξέταση των σχετικών υφιστάμενων εργατικών νομοθεσιών και των συνθήκων εργασίας για να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά στον χώρο εργασίας τα τρωτά σημεία και οι καταχρήσεις των διακινούμενων εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών εργαζομένων και αυτών στην άτυπη οικονομία, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως τον ιδιωτικό τομέα ·

ε) Ένταξη των παιδιών μεταναστών στα εθνικά συστήματα προστασίας των παιδιών με την καθιέρωση ισχυρών διαδικασιών για την προστασία των παιδιών μεταναστών στις σχετικές νομοθετικές, διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες και αποφάσεις, καθώς και σε όλες τις μεταναστευτικές πολιτικές και προγράμματα που επηρεάζουν τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών προξενικής προστασίας και των υπηρεσιών, καθώς και των πλαισίων διασυνοριακής συνεργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το συμφέρον του παιδιού είναι κατάλληλα ενσωματωμένο, ερμηνεύεται με συνέπεια και εφαρμόζεται με συντονισμό και σε συνεργασία με τις αρχές προστασίας των παιδιών ·

στ) Προστασία των ασυνόδευτων και χωρισμένων παιδιών σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης μέσω της ίδρυσης  εξειδικευμένων διαδικασιών  για την αναγνώρισή τους, την παραπομπή, την περίθαλψη και την επανένωση των οικογενειών τους και την παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης, της νομικής συνδρομής και του δικαιώματος ακρόασης, διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένου του ταχύτερου διορισμού ενός αρμόδιου και αμερόληπτου νομικού, ως θεμελιώδες μέσο για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων τρωτών σημείων και των διακρίσεών τους, την προστασία τους από όλες τις μορφές βίας και η παροχή πρόσβασης σε βιώσιμες λύσεις που είναι προς το καλύτερο συμφέρον τους ·

(ζ) Εξασφάλιση ότι οι μετανάστες έχουν πρόσβαση σε δημόσια ή οικονομικά προσιτή ανεξάρτητη νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε δικαστικές διαδικασίες που τους αφορούν, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε σχετικής δικαστικής ή διοικητικής ακρόασης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μετανάστες, παντού, αναγνωρίζονται ως άτομα πριν από το νόμο και ότι η απονομή της δικαιοσύνης είναι αμερόληπτη και δεν εισάγει διακρίσεις ·

(η) Ανάπτυξη προσιτών και πρόσφορων διαδικασιών που διευκολύνουν τις μεταβάσεις από τη μία κατάσταση στην άλλη και ενημερώνουν τους μετανάστες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  τους, ώστε να αποφευχθεί η είσοδος των μεταναστών σε καθεστώς παράνομης διαμονής σε χώρα προορισμού, να μειωθεί η επισφάλεια του καθεστώτος και οι συναφείς ευπάθειες, καθώς και να καταστούν δυνατές μεμονωμένες αξιολογήσεις κατάστασης για τους μετανάστες, ακόμη και για όσους έχουν απομακρυνθεί από την κανονική κατάσταση, χωρίς τον φόβο της αυθαίρετης απέλασης ·

(i) Αξιοποίηση των υφιστάμενων πρακτικών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μεταναστών που βρίσκονται σε  παράνομη κατάσταση, σε ατομική αξιολόγηση πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε τακτική κατάσταση, κατά περίπτωση και με σαφή και διαφανή κριτήρια, ιδίως στο πλαίσιο περιπτώσεων  όπου εμπλέκονται παιδιά, νεολαία και οικογένειες, ως επιλογή για τη μείωση των τρωτών σημείων, καθώς και για τα Κράτη μέλη να γνωρίσουν καλύτερα τους κατοίκους ·

(ι) Εφαρμογή ειδικών μέτρων στήριξης για να εξασφαλιστεί ότι οι μετανάστες που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης στις χώρες διέλευσης και  προορισμού έχουν πρόσβαση στην προξενική προστασία και την ανθρωπιστική βοήθεια, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας τη διασυνοριακή και ευρύτερη διεθνή συνεργασία, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τους πληθυσμούς των μεταναστών σε κρίση, ετοιμότητα, αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και δράση μετά την κρίση ·

ια) Συμμετοχή των τοπικών αρχών και των σχετικών ενδιαφερομένων μερών στον εντοπισμό, την παραπομπή και τη συνδρομή των μεταναστών που βρίσκονται σε ευάλωτη  κατάσταση, μεταξύ άλλων μέσω συμφωνιών με εθνικούς οργανισμούς προστασίας, νομικής βοήθειας και παροχής υπηρεσιών, των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τη δέσμευση των ομάδων αντιμετώπισης κινητών επικοινωνιών, εφόσον υπάρχουν ·

(ιβ) Ανάπτυξη εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων για τη βελτίωση των εθνικών απαντήσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μεταναστών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη σχετικές συστάσεις των Αρχών και των Κατευθυντήριων Γραμμών της Παγκόσμιας Μετανάστευσης, υποστηριζόμενων από την Πρακτική Καθοδήγηση, σχετικά με την Προστασία των μεταναστών σε ευάλωτες καταστάσεις.

Στόχος 8: Σώστε  ζωές και δημιουργήστε συντονισμένες διεθνείς προσπάθειες για τους αγνοούμενους μετανάστες

 1. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε διεθνώς για να σώσουμε ζωές και να αποτρέψουμε τους θανάτους και τους τραυματισμούς των μεταναστών μέσω ατομικών ή κοινών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, τυποποιημένης συλλογής και ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών, υποθέτοντας ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη για τη διατήρηση της ζωής όλων των μεταναστών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Περαιτέρω να δεσμευτούμε να εντοπίσουμε όσους έχουν πεθάνει ή έχουν εξαφανιστεί και να διευκολύνουμε  την επικοινωνία με τις πληγείσες οικογένειες.

Για να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση, θα αντλήσουμε από τις ακόλουθες δράσεις:

α) Ανάπτυξη διαδικασιών και συμφωνιών για την αναζήτηση και διάσωση των μεταναστών, με κύριο στόχο την προστασία του δικαιώματος  των μεταναστών στη ζωή, που υποστηρίζουν την απαγόρευση της συλλογικής απέλασης, να εγγυώνται τη δίκαιη διαδικασία και την ατομική αξιολόγηση, ενίσχυση  των δυνατοτήτων υποδοχής και βοήθειας και να εξασφαλιστεί ότι η παροχή συνδρομής αποκλειστικά ανθρωπιστικού χαρακτήρα για τους μετανάστες δεν θεωρείται παράνομη ·

(β) Επανεξέταση των περιπτώσεων  των πολιτικών και των νόμων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτές δεν εγκυμονούν  ή δεν δημιουργούν τον κίνδυνο στους μετανάστες να εξαφανιστούν, μεταξύ άλλων και με τον εντοπισμό των επικίνδυνων διαδρομών διαμετακόμισης που χρησιμοποιούν οι μετανάστες, συνεργαζόμενοι με άλλα κράτη, καθώς και με συναφείς ενδιαφερόμενους φορείς και διεθνείς οργανισμούς, για τον εντοπισμό των επικείμενων κινδύνων και την καθιέρωση μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων, με ιδιαίτερη προσοχή για τα παιδιά μεταναστών, ιδίως εκείνα που δεν συνοδεύονται ή αποχωρίζονται ·

(γ) Να επιτρέπεται στους μετανάστες να επικοινωνούν χωρίς καθυστέρηση με τις οικογένειές τους για να τους ενημερώσουν ότι είναι ζωντανοί διευκολύνοντας την πρόσβαση στα μέσα επικοινωνίας κατά μήκος των διαδρομών και στον προορισμό τους, συμπεριλαμβανομένων των τόπων κράτησης, καθώς και η πρόσβαση στις προξενικές αποστολές, στις τοπικές αρχές και στους οργανισμούς που μπορούν να παρέχουν βοήθεια σε οικογενειακές επαφές, ειδικά σε περιπτώσεις ασυνόδευτων ή χωρισμένων παιδιών μεταναστών και σε εφήβους.

(δ) Δημιουργία διακρατικών καναλιών συντονισμού, μεταξύ άλλων μέσω προξενικής συνεργασίας, και καθορισμός σημείων επαφής για τις οικογένειες που αναζητούν εξαφανισμένους μετανάστες, μέσω των οποίων οι οικογένειες μπορούν να ενημερώνονται για την κατάσταση της αναζήτησης και να αποκτήσουν άλλες σχετικές πληροφορίες, τηρώντας παράλληλα το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ιδιωτικής ζωής προσωπικά δεδομένα.

ε) Συλλογή, συγκέντρωση και συστηματοποίηση των δεδομένων σχετικά  με τα πτώματα και εξασφάλιση της ανιχνευσιμότητας μετά από την ταφή, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά με διεθνώς αποδεκτά ιατροδικαστικά πρότυπα και να δημιουργηθούν  κανάλια συντονισμού σε διακρατικό επίπεδο για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης και της παροχής πληροφοριών στις οικογένειες ·

στ) Να καταβληθεί  κάθε προσπάθεια, μεταξύ άλλων μέσω της διεθνούς συνεργασίας, για την ανάκτηση, τον εντοπισμό και τον επαναπατρισμό τους στις χώρες προέλευσης τα απομεινάρια των νεκρών μεταναστών, τηρώντας τις επιθυμίες των οικογενειών  που θρηνούν και στο πλαίσιο της περίπτωσης μη αναγνωρισμένων ατόμων, να διευκολύνουν τον εντοπισμό και την επακόλουθη αποκατάσταση των θανάσιμων υπολειμμάτων, εξασφαλίζοντας ότι τα απομεινάρια των νεκρών μεταναστών αντιμετωπίζονται με αξιοπρεπή, σεβασμό και σωστό τρόπο.