Ειδήσεις Και Πολιτική

Ειδήσεις Και Πολιτική. Δείτε καταστάσεις – γεγονότα που ίσως όλοι θα έπρεπε να έχουμε δώσει λίγο μεγαλύτερη σημασία.

e-Λιανικό | ΕΣΠΑ

e-λιανικό

Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. Στόχος: Επιχορήγηση επιχειρήσεων του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη και αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Read more