18 Φεβρουαρίου, 2021 beekei

e-Λιανικό | ΕΣΠΑ

e-λιανικό

e-Λιανικό | Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Στόχος: Επιχορήγηση επιχειρήσεων του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη και αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Προϋπολογισμός: 80.000.000€ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

 

Δικαιούχοι:
1.
Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019.

2. Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Επιδότηση:
1.
Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχείρησης:

1. Nα δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 όπως φαίνονται και στον ΠΙΝΑΚΑ παρακάτω) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

2. Να διατηρείτε Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.

3. Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της υφιστάμενης επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

4. Να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019.

 

Υποβολή αιτήσεων: Από 22/02/2021 έως 24/03/2021.

Δαπάνες: Είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά.

 

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες καλέστε: 6979526368
ή
κάντε κλίκ εδώ!

 

 

 

ΚΑΔ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

47.19.10.03 Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)
47.19.10.04 Λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων
47.19.10.05 Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
47.19.10.06 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα outlet
47.19.10.07 Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα stock
47.19.10.08 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά
47.19.10.09 Λιανικό εμπόριο ειδών ερωτικού περιεχομένου (sex shop)
47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.41.3 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.41.31 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού
47.41.31.01 Λιανικό εμπόριο άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων π.δ.κ.α.
47.41.31.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, που περιέχουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα μία ή δύο από τους παρακάτω τύπους μονάδων: μονάδων μνήμης, μονάδων εισόδου, μονάδων εξόδου
47.41.31.03 Λιανικό εμπόριο αναλογικών ή υβριδικών μηχανών αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων
47.41.31.04 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους
47.41.31.05 Λιανικό εμπόριο μαγνητικών ή οπτικών αναγνωστών
47.41.31.06 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών
47.41.31.07 Λιανικό εμπόριο μέσων μεταφοράς δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων
47.41.31.08 Λιανικό εμπόριο μονάδων εισόδου ή εξόδου, που περιέχουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης
47.41.31.09 Λιανικό εμπόριο μονάδων μνήμης
47.41.31.10 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
47.41.31.11 Λιανικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <=10 kg, όπως αυτές των τύπων «laptops», «notebooks» και «sub-notebooks»
47.41.31.12 Λιανικό εμπόριο ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων
47.41.31.13 Λιανικό εμπόριο ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, που περιέχουν στο ίδιο περίβλημα τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας δεδομένων, μιας μονάδας εισόδου και μιας μονάδας εξόδου, συνδυασμένων ή μη
47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42.3 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.42.32 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
47.42.32.01 Λιανικό εμπόριο δεκτών ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας π.δ.κ.α.
47.42.32.02 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας
47.42.32.03 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία
47.42.32.04 Λιανικό εμπόριο συσκευών εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτηλεγραφία, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση
47.42.32.05 Λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων
47.42.32.06 Λιανικό εμπόριο συσκευών τηλεομοιοτυπίας
47.42.32.07 Λιανικό εμπόριο συστημάτων δορυφορικών λήψεων (κεραιών, ανακλαστήρων)
47.42.32.08 Λιανικό εμπόριο τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλέφωνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού
47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.43.3 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.43.33 Λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο
47.43.33.01 Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων δεκτών ραδιόφωνου ή τηλεόρασης και παρόμοιων ειδών
47.43.33.02 Λιανικό εμπόριο αυτομάτων μηχανικών συσκευών, παιγνίων, σφαιριστηρίων, ηλεκτρόφωνων και παρόμοιων ειδών
47.43.33.03 Λιανικό εμπόριο δεκτών ραδιοφωνικής μετάδοσης (εκτός των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα), που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας
47.43.33.04 Λιανικό εμπόριο δεκτών ραδιοφωνικής μετάδοσης που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας
47.43.33.05 Λιανικό εμπόριο δεκτών τηλεόρασης
47.43.33.06 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών ενισχυτών ακουστικής συχνότητας, ηλεκτρικών συστημάτων ενίσχυσης ήχου
47.43.33.07 Λιανικό εμπόριο κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και μερών τους, μερών ραδιοφωνικών δεκτών και πομπών, μερών εξοπλισμού ραντάρ, όχι για αυτοκίνητα οχήματα
47.43.33.08 Λιανικό εμπόριο μαγνητόφωνων και άλλων συσκευών εγγραφής ήχου
47.43.33.09 Λιανικό εμπόριο μεγάφωνων, ακουστικών κεφαλής, ακουστικών και συνδυασμών μικρόφωνων και ακουστικών
47.43.33.10 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας
47.43.33.11 Λιανικό εμπόριο μικρόφωνων και υποστηριγμάτων τους
47.43.33.12 Λιανικό εμπόριο ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών βίντεο και παρόμοιων ειδών
47.43.33.13 Λιανικό εμπόριο συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας
47.43.33.14 Λιανικό εμπόριο συστημάτων περιστροφής δίσκων, πικάπ, κασετόφωνων και άλλων συσκευών αναπαραγωγής ήχου
47.43.33.15 Λιανικό εμπόριο τηλεοπτικών μηχανών λήψης
47.43.33.16 Υπηρεσίες τοποθέτησης ραδιομαγνητόφωνων σε αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και αυτοκινούμενα μηχανήματα
47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.51.5 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.51.51 Λιανικό εμπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας
47.51.51.01 Λιανικό εμπόριο αγκίστρων, κοπιτσών και πορπών και παρόμοιων ειδών, από βασικά μέταλλα
47.51.51.02 Λιανικό εμπόριο αγκραφών, σουστών, κοπιτσών και μερών τους, κουμπιών, φερμουάρ
47.51.51.03 Λιανικό εμπόριο άλλων μεταποιημένων ειδών, συμπεριλαμβανομένων και των πατρόν
47.51.51.04 Λιανικό εμπόριο άλλων πλεκτών υφασμάτων ή υφασμάτων κροσέ
47.51.51.05 Λιανικό εμπόριο βελονών ραψίματος, βελονών πλεξίματος και παρόμοιων ειδών, για χρήση με το χέρι
47.51.51.06 Λιανικό εμπόριο δαντελών με το κομμάτι, σε λωρίδες ή σε διακοσμητικά σχέδια
47.51.51.07 Λιανικό εμπόριο εγχώριων υφαντών
47.51.51.08 Λιανικό εμπόριο ειδών ύπνου
47.51.51.09 Λιανικό εμπόριο ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων)
47.51.51.10 Λιανικό εμπόριο επιμεταλλωμένων νημάτων
47.51.51.11 Λιανικό εμπόριο εργόχειρων
47.51.51.12 Λιανικό εμπόριο καλυμμάτων κρεβατιών
47.51.51.13 Λιανικό εμπόριο κεντημάτων με το κομμάτι, σε λωρίδες ή σε διακοσμητικά σχέδια
47.51.51.14 Λιανικό εμπόριο κλωστών
47.51.51.15 Λιανικό εμπόριο κλωστών και κορδονιών από καουτσούκ, καλυμμένων με υφαντικά υλικά, υφαντικού νήματος και λωρίδων, εμποτισμένων ή καλυμμένων με ελαστικό ή πλαστικό
47.51.51.16 Λιανικό εμπόριο κλωστών και νημάτων ραψίματος
47.51.51.17 Λιανικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες)
47.51.51.18 Λιανικό εμπόριο κουρεμένου μαλλιού, λιπαρού (άπλυτου), καθώς και κουρεμένου μαλλιού, πλυμένου στην προβιά
47.51.51.19 Λιανικό εμπόριο λεπτόινων ή χονδρόινων ζωικών τριχών (και αλογότριχων) που δεν είναι λαναρισμένες ή χτενισμένες
47.51.51.20 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανδρικών υφασμάτων
47.51.51.21 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- κεντημάτων
47.51.51.22 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- υφασμάτων πολυτελείας, για γυναικεία ρούχα
47.51.51.23 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- υφασμάτων, για γυναικεία ρούχα
47.51.51.24 Λιανικό εμπόριο μη υφαντών και ειδών από μη υφαντά, εκτός από τα είδη ένδυσης
47.51.51.25 Λιανικό εμπόριο μουσαμάδων, τεντών, περσίδων παράθυρων και σκηνών τσίρκου
47.51.51.26 Λιανικό εμπόριο μπομπονιέρων και παρόμοιων ειδών γάμων και βαπτίσεων
47.51.51.27 Λιανικό εμπόριο νημάτων και λωρίδων υπό μορφή κορδονέτου, νημάτων σενίλλιας και ραβδωτών νημάτων με θηλιές
47.51.51.28 Λιανικό εμπόριο νημάτων και παρόμοιων ειδών
47.51.51.29 Λιανικό εμπόριο παπλωμάτων
47.51.51.30 Λιανικό εμπόριο πετσετών μπάνιου και κουζίνας
47.51.51.31 Λιανικό εμπόριο πιλήματος (τσόχας), επενδυμένου, επικαλυμμένου ή λαμιναρισμένου
47.51.51.32 Λιανικό εμπόριο προτύπων γυναικείων αμφιέσεων (πατρόν)
47.51.51.33 Λιανικό εμπόριο σεντονιών και μαξιλαροθηκών
47.51.51.34 Λιανικό εμπόριο σημαιών και λαβάρων
47.51.51.35 Λιανικό εμπόριο στενών υφαντών υφασμάτων, διακοσμητικών γαρνιτούρων και παρόμοιων ειδών
47.51.51.36 Λιανικό εμπόριο συνέργων για το κέντημα και παρόμοιων ειδών
47.51.51.37 Λιανικό εμπόριο τεντών και παρόμοιων ειδών
47.51.51.38 Λιανικό εμπόριο τιλμάτων (στουπιών)
47.51.51.39 Λιανικό εμπόριο τολυπών και σκόνης κλωστοϋφαντουργίας και νεπ μύλων
47.51.51.40 Λιανικό εμπόριο τουλιών και άλλων δικτυωτών υφασμάτων, υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ
47.51.51.41 Λιανικό εμπόριο τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού
47.51.51.42 Λιανικό εμπόριο υλικών ραπτικής γενικά
47.51.51.43 Λιανικό εμπόριο υφαντικών προϊόντων καπιτονέ με το κομμάτι
47.51.51.44 Λιανικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων)
47.51.51.45 Λιανικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από μεταλλική κλωστή και υφαντών υφασμάτων από επιμεταλλωμένο νήμα π.δ.κ.α.
47.51.51.46 Λιανικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από συνθετικά ή τεχνητά νήματα ασυνεχών ινών
47.51.51.47 Λιανικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από συνθετικά ή τεχνητά νήματα συνεχών ινών
47.51.51.48 Λιανικό εμπόριο υφασμάτων για γυναικεία ρούχα και λευκών ειδών
47.51.51.49 Λιανικό εμπόριο υφασμάτων επιπλώσεων ή άλλων υφασμάτινων ειδών ταπετσαρίας
47.51.51.50 Λιανικό εμπόριο υφασμάτων κλωστοϋφαντουργίας, εμποτισμένων, επενδυμένων ή επικαλυμμένων π.δ.κ.α.
47.51.51.51 Λιανικό εμπόριο υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης
47.51.51.52 Λιανικό εμπόριο υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων και άλλων ειδικών υφασμάτων
47.51.51.53 Λιανικό εμπόριο υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων τέρι, πλεκτών ή κροσέ
47.51.51.54 Λιανικό εμπόριο υφασμάτων πολυτελείας, για γυναικεία ρούχα
47.51.51.55 Λιανικό εμπόριο υφασμάτων, για ανδρικά ρούχα
47.51.51.56 Λιανικό εμπόριο φιγουρινιών και πλισέδων
47.51.51.57 Λιανικό εμπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών
47.51.52 Λιανικό εμπόριο κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών
47.51.52.01 Λιανικό εμπόριο κουρτινών (συμπεριλαμβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γύρων (βολάν) κουρτινών ή κρεβατιών
47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.52.4 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.52.41 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών
47.52.41.01 Λιανικό εμπόριο άλλων δοκών και ράβδων
47.52.41.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από βασικά μέταλλα π.δ.κ.α.
47.52.41.03 Λιανικό εμπόριο άλλων κλειδαριών από βασικά μέταλλα
47.52.41.04 Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και σύρματος από κασσίτερο
47.52.41.05 Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και σύρματος από μόλυβδο
47.52.41.06 Λιανικό εμπόριο ελατηρίων και ελασμάτων ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα και χάλκινων ελατηρίων
47.52.41.07 Λιανικό εμπόριο θερμομονωμένων δεξαμενών (εκτός των δοχείων για αέρια), από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας < 300 lt
47.52.41.08 Λιανικό εμπόριο καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόμοιων ειδών
47.52.41.09 Λιανικό εμπόριο κοχλιών (βιδών) και λοιπών βιομηχανικών ειδών
47.52.41.10 Λιανικό εμπόριο κοχλιωτών και μη κοχλιωτών μεταλλικών συνδετήρων
47.52.41.11 Λιανικό εμπόριο λουκέτων και κλειδαριών για έπιπλα, από βασικά μέταλλα
47.52.41.12 Λιανικό εμπόριο μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από βασικά μέταλλα
47.52.41.13 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού, τεταμένων φύλλων μετάλλου από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό
47.52.41.14 Λιανικό εμπόριο πορπών και πλαισίων με πόρπες, που περιλαμβάνουν κλειδαριές, μερών τους και χωριστών κλειδιών
47.52.41.15 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνικών
47.52.41.16 Λιανικό εμπόριο στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες, καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια, από ξυλεία
47.52.41.17 Λιανικό εμπόριο συρματοπλέγματος
47.52.41.18 Λιανικό εμπόριο συρματοπλέγματος, από σίδηρο ή χάλυβα, συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων και παρόμοιων ειδών από χαλκό ή αλουμίνιο, μη ηλεκτρομονωμένων
47.52.41.19 Λιανικό εμπόριο σύρματος από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα
47.52.41.20 Λιανικό εμπόριο σύρματος από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα
47.52.41.21 Λιανικό εμπόριο σύρματος από χαλκό ή αργίλιο
47.52.41.22 Λιανικό εμπόριο σύρματος, ράβδων, σωλήνων, πλακών, ηλεκτροδίων, με επικάλυψη ή με πυρήνα από συλλίπασμα (flux)
47.52.41.23 Λιανικό εμπόριο συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων, αρτανών (σαμπανιών) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένων
47.52.42 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων
47.52.42.01 Λιανικό εμπόριο αιθυλικής αλκοόλης και άλλων μετουσιωμένων αποσταγμάτων με οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε οινόπνευμα
47.52.42.02 Λιανικό εμπόριο άλλων βουρτσών π.δ.κ.α.
47.52.42.03 Λιανικό εμπόριο άλλων κολλών
47.52.42.04 Λιανικό εμπόριο άλλων χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών, παρασκευασμένων στεγανωτικών
47.52.42.05 Λιανικό εμπόριο άσπρου πετρελαϊκού αιθέρα (white spirit)
47.52.42.06 Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
47.52.42.07 Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων καθαρισμού με οξέα, συλλιπασμάτων, παρασκευασμένων επιταχυντών βουλκανισμού, πλαστικοποιητικών και σταθεροποιητικών ενώσεων για ελαστικό ή πλαστικό, καταλυτικών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α., μεικτού αλκυλοβενζόλιου και αλκυλονακαταλυτικών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.
47.52.42.08 Λιανικό εμπόριο παρασκευασμένων χρωστικών ουσιών, αδιαφανοποιητών και χρωμάτων, υαλωδών σμάλτων και επιστρώσεων, επικαλυμμάτων κεραμευτικής, υγρών λούστρων και παρόμοιων ειδών και τριμμένου γυαλιού
47.52.42.09 Λιανικό εμπόριο πισσών από λιθάνθρακα, από λιγνίτη ή τύρφη και άλλων ορυκτών πισσών
47.52.42.10 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων γενικά
47.52.42.11 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου, σε υδατώδες μέσο
47.52.42.12 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών με βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυμερή του βινύλιου, σε μη υδατώδες διάλυμα
47.52.43 Λιανικό εμπόριο επίπεδων τζαμιών
47.52.43.01 Λιανικό εμπόριο γυαλιού «βιτρό»
47.52.43.02 Λιανικό εμπόριο γυαλιού ασφαλείας (όχι για εξοπλισμό μεταφοράς)
47.52.43.03 Λιανικό εμπόριο γυαλιού σε φύλλα, κυρτωμένου, με κατεργασμένα άκρα, χαραγμένου, διάτρητου, εφυαλωμένου ή κατά άλλο τρόπο κατεργασμένου, αλλά μη πλαισιωμένου ή συναρμολογημένου
47.52.43.04 Λιανικό εμπόριο γυαλιού χυτευτού, ελατού, όλκιμου ή φυσητού σε φύλλα, άλλα μη κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο
47.52.43.05 Λιανικό εμπόριο επίπεδου γυαλιού και επιφανειακά λειασμένου ή στιλβωμένου γυαλιού, σε φύλλα, αλλά μη κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο
47.52.43.06 Λιανικό εμπόριο μονωτικών πλακών από γυαλί με πολλαπλά τοιχώματα, εκτός αυτών για εξοπλισμό μεταφοράς
47.52.44 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο
47.52.44.01 Λιανικό εμπόριο κλαδευτικών ψαλίδων φρακτών, ψαλίδων κοπής χλοοτάπητα, μηχανών κοπής των άκρων της χλόης
47.52.44.02 Λιανικό εμπόριο χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα
47.52.45 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών
47.52.45.01 Λιανικό εμπόριο δικλείδων μείωσης της πίεσης, δικλείδων ελέγχου, ρυθμιστικών και ασφαλιστικών δικλείδων
47.52.45.02 Λιανικό εμπόριο κεραμικών σωληνώσεων, αγωγών, υδρορροών και εξαρτημάτων σωληνώσεων
47.52.45.03 Λιανικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση
47.52.45.04 Λιανικό εμπόριο μερών στροφίγγων και δικλείδων και παρόμοιων ειδών
47.52.45.05 Λιανικό εμπόριο στροφίγγων, κανουλών, δικλείδων για νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, καζανάκια, μπανιέρες και παρόμοια είδη, δικλείδων σωμάτων καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης
47.52.45.06 Λιανικό εμπόριο σωμάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρμανση, που δεν θερμαίνονται ηλεκτρικά, από σίδηρο ή χάλυβα
47.52.45.07 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών
47.52.46 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής
47.52.46.01 Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών υγιεινής
47.52.46.02 Λιανικό εμπόριο μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυμμάτων τους, καζανακιών και παρόμοιων ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες
47.52.46.03 Λιανικό εμπόριο νεροχυτών, νιπτήρων, μπανιέρων και άλλων ειδών υγιεινής και μερών τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο
47.52.47 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός
47.52.47.01 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων
47.52.47.02 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός
47.52.47.03 Λιανικό εμπόριο αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μερών τους, εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα
47.52.47.04 Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός
47.52.47.05 Λιανικό εμπόριο ελκυστήρων οδηγούμενων από πεζούς
47.52.47.06 Λιανικό εμπόριο εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός, που είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές
47.52.47.07 Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα, πλάνισμα, πριόνισμα, κοπή ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα
47.52.47.08 Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών ή το φρεζάρισμα μετάλλων
47.52.47.09 Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία λίθων, κεραμικών, σκυροδέματος ή παρόμοιων ορυκτών υλικών και για την ψυχρή κατεργασία του γυαλιού
47.52.47.10 Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία ξύλου, φελλού, κόκαλου, σκληρού ελαστικού, σκληρού πλαστικού ή παρόμοιων σκληρών υλικών
47.52.47.11 Λιανικό εμπόριο εργαλείων για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση και θερμοσυγκόλληση, μηχανών και συσκευών, για επιφανειακή βαφή και θερμό ψεκασμό
47.52.47.12 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός, με πεπιεσμένο αέρα ή με ενσωματωμένο μη ηλεκτρικό κινητήρα
47.52.47.13 Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός, των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία
47.52.47.14 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα (εκτός από κλαδευτικές ψαλίδες φρακτών, ψαλίδες κοπής χλοοτάπητα, μηχανές κοπής των άκρων της χλόης)
47.52.47.15 Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
47.52.47.16 Λιανικό εμπόριο μηχανών για κατασκευή σπειρωμάτων ή για ελικότμηση, με αφαίρεση μετάλλου π.δ.κ.α.
47.52.47.17 Λιανικό εμπόριο οργάνων μέτρησης
47.52.47.18 Λιανικό εμπόριο χειροπρίονων
47.52.49 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
47.52.49.01 Λιανικό εμπόριο ακρυλικών φύλλων
47.52.49.02 Λιανικό εμπόριο άλλης ακατέργαστης ξυλείας (συμπεριλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων)
47.52.49.03 Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες
47.52.49.04 Λιανικό εμπόριο άλλων αντικολλητών, επενδυμένων ξυλοφύλλων (καπλαμάδων) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας
47.52.49.05 Λιανικό εμπόριο άλλων δοκών και ράβδων από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα
47.52.49.06 Λιανικό εμπόριο άλλων δοκών και ράβδων για τις κατασκευές
47.52.49.07 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο π.δ.κ.α.
47.52.49.08 Λιανικό εμπόριο άλλων επεξεργασμένων λίθων για λάξευση ή οικοδομικών λίθων και ειδών τους, άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο και ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο
47.52.49.09 Λιανικό εμπόριο άλλων οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.
47.52.49.10 Λιανικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, για κατασκευές
47.52.49.11 Λιανικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά
47.52.49.12 Λιανικό εμπόριο αντικολλητών που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξυλείας
47.52.49.13 Λιανικό εμπόριο άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη
47.52.49.14 Λιανικό εμπόριο ασβεστόλιθου και γύψου
47.52.49.15 Λιανικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο
47.52.49.16 Λιανικό εμπόριο αυτοκόλλητων καπλαμάδων
47.52.49.17 Λιανικό εμπόριο άψητων πυρίμαχων προϊόντων και άλλων πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων
47.52.49.18 Λιανικό εμπόριο γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)
47.52.49.19 Λιανικό εμπόριο γύψινων προϊόντων για κατασκευαστικές χρήσεις
47.52.49.20 Λιανικό εμπόριο γύψου
47.52.49.21 Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles) από αργίλιο
47.52.49.22 Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles), από χαλκό
47.52.49.23 Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και σύρματος ψευδάργυρου, πλακών, φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων ψευδάργυρου
47.52.49.24 Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles), σχημάτων και μερών από ανοξείδωτο χάλυβα ή από κραματοποιημένο χάλυβα
47.52.49.25 Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles), σχημάτων και μερών από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα
47.52.49.26 Λιανικό εμπόριο ειδών από αμιαντοτσιμέντο, τσιμέντο με ίνες κυτταρίνης ή από παρόμοια υλικά
47.52.49.27 Λιανικό εμπόριο ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.
47.52.49.28 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.
47.52.49.29 Λιανικό εμπόριο επενδυμένων ξυλοφύλλων και φύλλων για αντικολλητά και άλλης ξυλείας πριονισμένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, μέγιστου πάχους 6 mm
47.52.49.30 Λιανικό εμπόριο ινοσανίδων από ξύλο ή άλλων ξυλωδών υλικών
47.52.49.31 Λιανικό εμπόριο καολίνη και άλλων καολινικών αργίλων
47.52.49.32 Λιανικό εμπόριο κεραμιδιών στεγών, στοιχείων, καλυμμάτων και επενδύσεων καπνοδόχων, αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων και άλλων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών
47.52.49.33 Λιανικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών
47.52.49.34 Λιανικό εμπόριο κιμωλίας και δολομίτη
47.52.49.35 Λιανικό εμπόριο κονιαμάτων
47.52.49.36 Λιανικό εμπόριο κυβόλιθων, τούβλων, πλακακιών και άλλων ειδών από πρεσαριστό ή χυτό γυαλί, γυαλιού βιτρό, πολυκυψελωτού ή αφρώδους γυαλιού σε κύβους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές
47.52.49.37 Λιανικό εμπόριο λειαντικών σκονών ή κόκκων σε βάση από υφαντικό υλικό, χαρτί ή χαρτόνι
47.52.49.38 Λιανικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών
47.52.49.39 Λιανικό εμπόριο μαζών κεραμικής
47.52.49.40 Λιανικό εμπόριο μαλλιών από σκουριές υψικαμίνων, ορυκτών μαλλιών, συμπεριλαμβανομένων μειγμάτων σε όγκους, φύλλα ή κυλίνδρους, μειγμάτων και ειδών από θερμο/ηχομονωτικά υλικά π.δ.κ.α.
47.52.49.41 Λιανικό εμπόριο μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων, τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από μάρμαρο, τραβερτίνη ή αλάβαστρο
47.52.49.42 Λιανικό εμπόριο μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)
47.52.49.43 Λιανικό εμπόριο μαρμάρων και σχιστόλιθων
47.52.49.44 Λιανικό εμπόριο μη πυρίμαχων κεραμικών οικοδομικών τούβλων, κυβόλιθων δαπέδων, πλακακιών υποστήριξης ή πλήρωσης και παρόμοιων ειδών
47.52.49.45 Λιανικό εμπόριο μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλων ξυλωδών υλικών
47.52.49.46 Λιανικό εμπόριο μυλοπετρών, ακονοπετρών, τροχών λείανσης και παρόμοιων ειδών
47.52.49.47 Λιανικό εμπόριο ξυλείας σε φυσική κατάσταση, επεξεργασμένης με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά
47.52.49.48 Λιανικό εμπόριο ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, πάχους >= 6 mm, στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων, από μη εμποτισμένη ξυλεία
47.52.49.49 Λιανικό εμπόριο ξυλείας, συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας
47.52.49.50 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά
47.52.49.51 Λιανικό εμπόριο οικοδομικής λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής, από ξυλεία π.δ.κ.α.
47.52.49.52 Λιανικό εμπόριο παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία
47.52.49.53 Λιανικό εμπόριο πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
47.52.49.54 Λιανικό εμπόριο πλακών, φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων από μόλυβδο, σκονών και ψηγμάτων μολύβδου
47.52.49.55 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο
47.52.49.56 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες
47.52.49.57 Λιανικό εμπόριο προϊόντων οροφής ή πρόσοψης από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά, σε ρολά
47.52.49.58 Λιανικό εμπόριο προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
47.52.49.59 Λιανικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων, εκτός από ξύλινα
47.52.49.60 Λιανικό εμπόριο προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων
47.52.49.61 Λιανικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών
47.52.49.62 Λιανικό εμπόριο πυρίμαχων προϊόντων
47.52.49.63 Λιανικό εμπόριο πυρίμαχων τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και παρόμοιων πυρίμαχων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών, εκτός των ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες
47.52.49.64 Λιανικό εμπόριο πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και παρόμοιων συνθέσεων π.δ.κ.α.
47.52.49.65 Λιανικό εμπόριο σανίδων, τεμαχίων και παρόμοιων ειδών από φυτικές ίνες, άχυρων ή υπολειμμάτων ξυλείας, συσσωματωμένων με ορυκτές συνδετικές ύλες
47.52.49.66 Λιανικό εμπόριο σιδήρου και μετάλλων για κατασκευές γενικά
47.52.49.67 Λιανικό εμπόριο σιδήρου μπετόν
47.52.49.68 Λιανικό εμπόριο σκυροστρώματος, πισσοσκυροστρώματος
47.52.49.69 Λιανικό εμπόριο συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες, ή σχήματα καθορισμένης μορφής
47.52.49.70 Λιανικό εμπόριο σχιστόλιθου
47.52.49.71 Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από μόλυβδο
47.52.49.72 Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από ψευδάργυρο
47.52.49.73 Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό
47.52.49.74 Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), από σίδηρο ή χάλυβα
47.52.49.75 Λιανικό εμπόριο σωληνώσεων από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
47.52.49.76 Λιανικό εμπόριο τεχνητών νημάτων από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες, άκαμπτων από πλαστικές ύλες
47.52.49.77 Λιανικό εμπόριο τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών
47.52.49.78 Λιανικό εμπόριο τουλιών, πλεγμάτων, πατακιών, στρωμάτων, σανίδων και άλλων ειδών από γυάλινες ίνες
47.52.49.79 Λιανικό εμπόριο τσιμέντου Portland, αργιλικού τσιμέντου, τσιμέντου σκουριών υψικαμίνων και παρόμοιων υδραυλικών τσιμέντων
47.52.49.80 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών
47.52.49.81 Λιανικό εμπόριο φύλλων παρκέτων, καλουπιών για οικοδομικό σκυρόδεμα, ταβανοσανίδων και τεμαχίων ξύλων για παρκέτα
47.52.49.82 Λιανικό εμπόριο φυσικών άμμων
47.52.49.83 Λιανικό εμπόριο χώματος κατάλληλου για την κηπουρική
47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.53.5 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.53.53 Λιανικό εμπόριο χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) και επενδύσεων δαπέδου, χαλιών και κιλιμιών
47.53.53.01 Λιανικό εμπόριο άλλων χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδων [συμπεριλαμβάνονται και τα καλύμματα από πίλημα (τσόχα)]
47.53.53.02 Λιανικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων και πατακιών από βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του κυτταρινοειδούς
47.53.53.03 Λιανικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων
47.53.53.04 Λιανικό εμπόριο επενδύσεων τοίχων από υφαντικές ύλες
47.53.53.05 Λιανικό εμπόριο επενδύσεων τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων
47.53.53.06 Λιανικό εμπόριο καλυμμάτων δαπέδων με υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι
47.53.53.07 Λιανικό εμπόριο κιλιμιών, βελεντζών και παρόμοιων ειδών
47.53.53.08 Λιανικό εμπόριο λινοταπήτων
47.53.53.09 Λιανικό εμπόριο πλαστικών δαπέδων και συνθετικών πλακιδίων δαπέδων και οροφής
47.53.53.10 Λιανικό εμπόριο ταπετσαριών τοίχων γενικά
47.53.53.11 Λιανικό εμπόριο χαλιών γενικά
47.53.53.12 Λιανικό εμπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδων, θυσανωτών
47.53.53.13 Λιανικό εμπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδων, με κόμπους
47.53.53.14 Λιανικό εμπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδων, υφαντών
47.53.53.15 Λιανικό εμπόριο χαρτιού ταπετσαρίας και παρόμοιων επενδύσεων τοίχων, διαφανών στοιχείων παράθυρων από χαρτί
47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.54.5 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.54.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
47.54.54.01 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση έως 1000 V
47.54.54.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών
47.54.54.03 Λιανικό εμπόριο άλλων μετασχηματιστών, με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος >= 16 kVA
47.54.54.04 Λιανικό εμπόριο άλλων φούρνων, κουζινών, πλακών (ματιών) μαγειρέματος, καμινέτων, σχαρών μαγειρέματος, ψηστιέρων
47.54.54.05 Λιανικό εμπόριο ανεμιστήρων και απορροφητήρων εξαγωγής ή ανακύκλωσης του αέρα, οικιακού τύπου
47.54.54.06 Λιανικό εμπόριο αυτόματων διακοπτών κυκλώματος, τάσης >= 1000 V
47.54.54.07 Λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α.
47.54.54.08 Λιανικό εμπόριο διακοπτών π.δ.κ.α.
47.54.54.09 Λιανικό εμπόριο ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού (κουζινών – πλυντηρίων – ψυγείων κλπ)
47.54.54.10 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών ασφαλειών
47.54.54.11 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρων εμβάπτισης
47.54.54.12 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων
47.54.54.13 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών κουβερτών
47.54.54.14 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών συστοιχιών
47.54.54.15 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης
47.54.54.16 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους
47.54.54.17 Λιανικό εμπόριο ηλεκτροθερμικών συσκευών κομμωτικής ή στεγνωτήρων χεριών, ηλεκτρικών σίδερων
47.54.54.18 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα
47.54.54.19 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονόμων
47.54.54.20 Λιανικό εμπόριο ιονιστών αέρα
47.54.54.21 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων
47.54.54.22 Λιανικό εμπόριο λυχνιολαβών, για τάση >= 1000 V
47.54.54.23 Λιανικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών μηχανημάτων ή συσκευών π.δ.κ.α.
47.54.54.24 Λιανικό εμπόριο μερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
47.54.54.25 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- δεκτών τηλεόρασης, ραδιόφωνου και παρόμοιων ειδών
47.54.54.26 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ηλεκτρικών συσσωρευτών
47.54.54.27 Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων για το σιδέρωμα, το πρεσάρισμα, συμπεριλαμβανομένων των πρεσών ασφαλείας
47.54.54.28 Λιανικό εμπόριο ξυριστικών και κουρευτικών μηχανών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα
47.54.54.29 Λιανικό εμπόριο ομοαξονικών καλωδίων και άλλων ομοαξονικών ηλεκτρικών αγωγών
47.54.54.30 Λιανικό εμπόριο πλεκτομηχανών
47.54.54.31 Λιανικό εμπόριο πλεκτομηχανών, ραπτομηχανών και παρόμοιων μηχανών, μηχανών κατασκευής θυσάνων
47.54.54.32 Λιανικό εμπόριο πλυντηρίων πιάτων, οικιακού τύπου
47.54.54.33 Λιανικό εμπόριο πλυντηρίων ρούχων και στεγνωτηρίων ρούχων, οικιακού τύπου
47.54.54.34 Λιανικό εμπόριο ραπτομηχανών οικιακού τύπου
47.54.54.35 Λιανικό εμπόριο συσκευών για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α., τάσης >= 1000 V
47.54.54.36 Λιανικό εμπόριο συσσωρευτών νικέλιου-κάδμιου και νικέλιου-σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών συσσωρευτών
47.54.54.37 Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού
47.54.54.38 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
47.54.54.39 Λιανικό εμπόριο υφαντικών μηχανών
47.54.54.40 Λιανικό εμπόριο φούρνων μικροκυμάτων
47.54.54.41 Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
47.54.54.42 Λιανικό εμπόριο ψυγείων και καταψυκτών, οικιακού τύπου
47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.59.5 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.59.55 Λιανικό εμπόριο επίπλων
47.59.55.01 Λιανικό εμπόριο άλλων καθισμάτων π.δ.κ.α.
47.59.55.02 Λιανικό εμπόριο γυάλινων καθρεπτών
47.59.55.03 Λιανικό εμπόριο επίπλων από πλαστικές ύλες και επίπλων από άλλα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του καλαμιού, της λυγαριάς, του μπαμπού ή παρόμοιων υλικών
47.59.55.04 Λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας
47.59.55.05 Λιανικό εμπόριο θωρακισμένων ή ενισχυμένων θησαυροφυλάκιων, χρηματοκιβώτιων και πορτών από βασικά μέταλλα
47.59.55.06 Λιανικό εμπόριο καθισμάτων γενικά
47.59.55.07 Λιανικό εμπόριο καθισμάτων, κυρίως με μεταλλικό σκελετό
47.59.55.08 Λιανικό εμπόριο καθισμάτων, κυρίως με ξύλινο σκελετό
47.59.55.09 Λιανικό εμπόριο κρεβατιών και σομιέδων
47.59.55.10 Λιανικό εμπόριο μερών άλλων επίπλων
47.59.55.11 Λιανικό εμπόριο μερών καθισμάτων
47.59.55.12 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων
47.59.55.13 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά
47.59.55.14 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.
47.59.55.15 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.
47.59.55.16 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, για καταστήματα
47.59.55.17 Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία και στο καθιστικό
47.59.55.18 Λιανικό εμπόριο πλεκτών επίπλων
47.59.55.19 Λιανικό εμπόριο πορτών ασφαλείας
47.59.55.20 Λιανικό εμπόριο στηριγμάτων στρωμάτων
47.59.55.21 Λιανικό εμπόριο στρωμάτων
47.59.55.22 Λιανικό εμπόριο στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ)
47.59.55.23 Λιανικό εμπόριο χρηματοκιβώτιων
47.59.56 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών
47.59.56.01 Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων
47.59.56.02 Λιανικό εμπόριο γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινών σημάτων, πινακίδων και παρόμοιων ειδών
47.59.56.03 Λιανικό εμπόριο ερμάτων για λαμπτήρες ή λυχνίες εκκένωσης, στατικών μεταλλακτών, άλλων επαγωγέων
47.59.56.04 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών λαμπτήρων τραπεζιού, γραφείου κομοδίνου ή λυχνοστατών
47.59.56.05 Λιανικό εμπόριο λαμπτήρων εκκένωσης, λαμπτήρων υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων, λαμπτήρων τόξου
47.59.56.06 Λιανικό εμπόριο λαμπτήρων πυράκτωσης βολφραμίου-αλογόνου (εκτός των υπεριωδών ή των υπέρυθρων), εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα
47.59.56.07 Λιανικό εμπόριο λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α.
47.59.56.08 Λιανικό εμπόριο μερών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων
47.59.56.09 Λιανικό εμπόριο μη ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων
47.59.56.10 Λιανικό εμπόριο πλαστικών μερών π.δ.κ.α., για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινές πινακίδες και παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες
47.59.56.11 Λιανικό εμπόριο πολυέλαιων και άλλων ηλεκτρικών φωτιστικών εξαρτημάτων οροφής ή τοίχου
47.59.56.12 Λιανικό εμπόριο υαλικών φωτιστικών
47.59.56.13 Λιανικό εμπόριο υλικών και εξαρτημάτων φωτιστικών ειδών
47.59.56.14 Λιανικό εμπόριο φορητών ηλεκτρικών λαμπτήρων, που λειτουργούν με ξηρές στήλες, συσσωρευτές, δυναμοηλεκτρομαγνητικές συσκευές
47.59.56.15 Λιανικό εμπόριο φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών
47.59.56.16 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα
47.59.57 Λιανικό εμπόριο ξύλινων ειδών, ειδών από φελλό και ειδών καλαθοπλεκτικής
47.59.57.01 Λιανικό εμπόριο ειδών από φελλό
47.59.57.02 Λιανικό εμπόριο ειδών από φυσικό φελλό
47.59.57.03 Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξυλεία
47.59.57.04 Λιανικό εμπόριο εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών εργαλείων, από ξυλεία
47.59.57.05 Λιανικό εμπόριο κοφινιών και ψαθών
47.59.57.06 Λιανικό εμπόριο κύβων, πλακών, φύλλων και ταινιών, πλακιδίων κάθε σχήματος, συμπαγών κυλίνδρων, από συσσωματωμένο φελλό
47.59.57.07 Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής, ειδών καλαθοποιίας και ψάθινων ειδών
47.59.57.08 Λιανικό εμπόριο ξύλινων βαρελιών
47.59.57.09 Λιανικό εμπόριο ξύλινων κορνιζών για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρέπτες ή παρόμοια αντικείμενα, και άλλων ειδών από ξυλεία
47.59.57.10 Λιανικό εμπόριο ξύλινων σκαλών
47.59.57.11 Λιανικό εμπόριο ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξυλεία
47.59.57.12 Λιανικό εμπόριο πινάκων και εκκλησιαστικών εικόνων από ξύλο, όχι ζωγραφιστών
47.59.57.13 Λιανικό εμπόριο συσσωματωμένου φελλού, ειδών από συσσωματωμένο φελλό π.δ.κ.α.
47.59.57.14 Λιανικό εμπόριο υπολειμμάτων φελλού
47.59.57.15 Λιανικό εμπόριο φυσικού φελλού, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή χονδρικά τετραγωνισμένου ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες, φελλού σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη
47.59.57.16 Λιανικό εμπόριο ψάθινων ειδών γενικά
47.59.58 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.59.58.01 Λιανικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών από πλαστικές ύλες
47.59.58.02 Λιανικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών κεραμικών ειδών
47.59.58.03 Λιανικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πλαστικές ύλες
47.59.58.04 Λιανικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
47.59.58.05 Λιανικό εμπόριο άλλων οικιακών συσκευών, για αέρια καύσιμα ή για αέρια και για άλλα καύσιμα, για υγρά καύσιμα ή για στερεά καύσιμα
47.59.58.06 Λιανικό εμπόριο ατομικών και οικιακών μηχανημάτων ζύγισης και συσκευών ζύγισης
47.59.58.07 Λιανικό εμπόριο βουρτσών
47.59.58.08 Λιανικό εμπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών, καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοιων
47.59.58.09 Λιανικό εμπόριο ενυδρείων ψαριών
47.59.58.10 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες
47.59.58.11 Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πορσελάνη
47.59.58.12 Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού, (εκτός αυτών από πορσελάνη)
47.59.58.13 Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών από πλαστικές ύλες
47.59.58.14 Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων, μαγειρικών ή οικιακών σκευών από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο και μερών τους
47.59.58.15 Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων
47.59.58.16 Λιανικό εμπόριο θερμαντήρων αέρα ή διανεμητών θερμού αέρα π.δ.κ.α. από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρικών
47.59.58.17 Λιανικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών
47.59.58.18 Λιανικό εμπόριο κουρτινόβεργων (ξύλινων, μεταλλικών, πλαστικών κλπ)
47.59.58.19 Λιανικό εμπόριο κουταλιών, πιρουνιών, κουταλών, τρυπητών κουταλών, σπατουλών για γλυκά, μαχαιριών για ψάρια και για βούτυρο, λαβίδων για τη ζάχαρη και παρόμοιων μαγειρικών ή επιτραπέζιων σκευών
47.59.58.20 Λιανικό εμπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες
47.59.58.21 Λιανικό εμπόριο μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών, και λεπίδων τους
47.59.58.22 Λιανικό εμπόριο μερών θερμαστρών, κουζινών, συσκευών για το ζέσταμα φαγητών και παρόμοιων μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
47.59.58.23 Λιανικό εμπόριο μπουκαλιών, πλατύστομων δοχείων, φιαλιδίων και άλλων δοχείων, από γυαλί εκτός από αμπούλες, πώματα, καλύμματα και άλλα είδη κλεισίματος, από γυαλί
47.59.58.24 Λιανικό εμπόριο νταμιτζάνων, μπουκαλιών, φιαλών, και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες
47.59.58.25 Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
47.59.58.26 Λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών για μαγείρεμα και ζέσταμα φαγητών, από σίδηρο ή χάλυβα ή από χαλκό, μη ηλεκτρικών
47.59.58.27 Λιανικό εμπόριο ομπρελών ήλιου και ομπρελών κήπου και παρόμοιων ειδών
47.59.58.28 Λιανικό εμπόριο πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση
47.59.58.29 Λιανικό εμπόριο πήλινων ή τσιμεντένιων γλαστρών και ζαρντινιέρων
47.59.58.30 Λιανικό εμπόριο πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κλπ με διακόσμηση, από κεραμικές ύλες
47.59.58.31 Λιανικό εμπόριο πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιέρων και συναφών ειδών
47.59.58.32 Λιανικό εμπόριο ποτηριών από γυαλί, εκτός από υαλοκεραμικά υλικά
47.59.58.33 Λιανικό εμπόριο σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου)
47.59.58.34 Λιανικό εμπόριο σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από πολυμερή του αιθυλένιου
47.59.58.35 Λιανικό εμπόριο σαρώθρων για οικιακή καθαριότητα
47.59.58.36 Λιανικό εμπόριο σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο
47.59.58.37 Λιανικό εμπόριο σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα
47.59.58.38 Λιανικό εμπόριο συσκευών υγραέριου οικιακής χρήσεως (κουζινών – πλυντηρίων – ψυγείων κλπ)
47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.61.6 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.61.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων
47.61.61.01 Λιανικό εμπόριο γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες ή διαγράμματα
47.61.61.02 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιου έντυπου υλικού, σε χωριστά φύλλα
47.61.61.03 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών
47.61.61.04 Λιανικό εμπόριο λεξικών και εγκυκλοπαιδειών, καθώς και τευχών τους
47.61.61.05 Λιανικό εμπόριο χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων, εκτυπωμένων σε άλλη μορφή εκτός από βιβλία και υδρόγειων σφαιρών
47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών
47.62.63.01 Λιανικό εμπόριο άλλου έντυπου υλικού π.δ.κ.α.
47.62.63.02 Λιανικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, ανάγλυφου ή διάτρητου
47.62.63.03 Λιανικό εμπόριο άλλου χαρτιού, χαρτονιού, χαρτοβάμβακα και ρολών από μαλακή κυτταρίνη
47.62.63.04 Λιανικό εμπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών
47.62.63.05 Λιανικό εμπόριο αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν), αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων, χαρτιού με γόμα ή αυτοκόλλητου, μεμβρανών πολυγράφων και πλακών όφσετ, από χαρτί, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
47.62.63.06 Λιανικό εμπόριο αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών, σε ρολά και άλλες επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες, πλάτους >= 20 cm
47.62.63.07 Λιανικό εμπόριο βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι
47.62.63.08 Λιανικό εμπόριο γομολάστιχων από βουλκανισμένο ελαστικό
47.62.63.09 Λιανικό εμπόριο δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή χαρτόνι
47.62.63.10 Λιανικό εμπόριο εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών
47.62.63.11 Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων ταχυδρομικών καρτών, εκτυπωμένων με ευχές κλπ
47.62.63.12 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων για ντοσιέ κινητών φύλλων ή χαρτοφυλάκων ταξινόμησης εγγράφων, ειδών γραφείου και συνδετήρων συρραφής σε πλακέτες, από βασικά μέταλλα
47.62.63.13 Λιανικό εμπόριο ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι
47.62.63.14 Λιανικό εμπόριο εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες
47.62.63.15 Λιανικό εμπόριο κολλών, για το σχολείο και το γραφείο
47.62.63.16 Λιανικό εμπόριο κουτιών ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθηκών, κουτιών αρχειοθέτησης και παρόμοιων ειδών που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, καταστήματα κλπ από χαρτί
47.62.63.17 Λιανικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών
47.62.63.18 Λιανικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών
47.62.63.19 Λιανικό εμπόριο μικροεξοπλισμού γραφείου από βασικά μέταλλα
47.62.63.20 Λιανικό εμπόριο μολυβιών, κραγιονιών, λεπτών ράβδων γραφίτη για μολύβια, κρητίδων (παστέλ), κάρβουνων σχεδίασης, κιμωλιών γραφής ή σχεδίασης και κιμωλιών ραπτικής
47.62.63.21 Λιανικό εμπόριο πενών για σινική μελάνη, στυλογράφων μελάνης, άλλων στυλογράφων και άλλων πενών
47.62.63.22 Λιανικό εμπόριο περγαμηνοειδούς χαρτιού, αδιάβροχου χαρτιού (λαδόχαρτου), διαφανούς χαρτιού αντιγραφής και χαρτιού γκλασέ και άλλων στιλπνών διαφανών ή ημιδιαφανών χαρτιών
47.62.63.23 Λιανικό εμπόριο πλακών και πινάκων, σφραγίδων αναγραφής ημερομηνιών, σφράγισης ή αρίθμησης και παρόμοιων χρήσεων, μελανοταινιών γραφομηχανών ή παρόμοιων ταινιών και ταμπόν μελάνης
47.62.63.24 Λιανικό εμπόριο πτυσσόμενων χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι
47.62.63.25 Λιανικό εμπόριο σάκων και τσαντών από χαρτί
47.62.63.26 Λιανικό εμπόριο στυλογράφων με σφαιρίδιο, στυλογράφων και μαρκαδόρων με μύτη από πίλημα (τσόχα) ή άλλο πορώδες υλικό, μηχανικών ή κινητών μολυβιών
47.62.63.27 Λιανικό εμπόριο συλλογών εργαλείων γραφής, κονδυλοφόρων και θηκών μολυβιών και παρόμοιων θηκών και των μερών τους
47.62.63.28 Λιανικό εμπόριο σύνθετου χαρτιού και χαρτονιού μη επιχρισμένου επιφανειακά ή εμποτισμένου
47.62.63.29 Λιανικό εμπόριο σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κλπ από καουτσούκ ή μέταλλο
47.62.63.30 Λιανικό εμπόριο φακέλων, επιστολικών δελταρίων, ταχυδρομικών δελταρίων, από χαρτί ή κουτιών από χαρτόνι, που περιέχουν γραφική ύλη
47.62.63.31 Λιανικό εμπόριο χαλκομανιών και εκτυπωμένων ημερολογίων
47.62.63.32 Λιανικό εμπόριο χαράκων
47.62.63.33 Λιανικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
47.62.63.34 Λιανικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού τύπου παπιέ γκοφρέ, κυματοειδούς και ανάγλυφου ή διάτρητου π.δ.κ.α.
47.62.63.35 Λιανικό εμπόριο χαρτιού, χαρτονιού, χαρτοβάμβακα και ρολών από ίνες κυτταρίνης, επιχρισμένων, εμποτισμένων, επενδυμένων, με έγχρωμη ή τυπωμένη επιφάνεια, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
47.62.63.36 Λιανικό εμπόριο χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι
47.62.63.37 Λιανικό εμπόριο χαρτοκοπτών, μαχαιριών για το άνοιγμα γραμμάτων, μαχαιριών σβηστήρων, ξυστρών κλπ
47.62.63.38 Λιανικό εμπόριο χειροποίητου χαρτιού και χαρτονιού
47.62.63.39 Λιανικό εμπόριο χονδρού χαρτιού και χαρτονιού, εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
47.62.63.40 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων καλλιτεχνών, σπουδαστών ή ζωγράφων, επιγραφών, χρωμάτων αλλαγής των αποχρώσεων, χρωμάτων αναψυχής και παρόμοιων ειδών
47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.63.6 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.63.64 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και βίντεο
47.63.64.01 Λιανικό εμπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ)
47.63.64.02 Λιανικό εμπόριο βιντεοκασετών και κασετών μαγνητόφωνου
47.63.64.03 Λιανικό εμπόριο βιντεοταινιών
47.63.64.04 Λιανικό εμπόριο δίσκων και κασετών διδασκαλίας ξένων γλωσσών
47.63.64.05 Λιανικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών
47.63.64.06 Λιανικό εμπόριο μαγνητικών ταινιών εγγραφής ήχου
47.63.64.07 Λιανικό εμπόριο μαγνητικών ταινιών με περιεχόμενο ήχο και εικόνα
47.63.64.08 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητόφωνου
47.63.64.09 Λιανικό εμπόριο παρασκευασμένων άγραφων μέσων για ηχογραφήσεις ή παρόμοιες εγγραφές άλλων φαινομένων, (εκτός από τις κινηματογραφικές ταινίες)
47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.64.6 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.64.65 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού
47.64.65.01 Λιανικό εμπόριο αδιάβροχων υποδημάτων, με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό, για σπορ
47.64.65.02 Λιανικό εμπόριο αερόστατων, πηδαλιουχούμενων και άλλων μη μηχανοκίνητων αεροσκαφών
47.64.65.03 Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών γενικά
47.64.65.04 Λιανικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό κολύμβησης και άλλων ενδυμάτων
47.64.65.05 Λιανικό εμπόριο αλεξίπτωτων, (συμπεριλαμβάνονται και τα πηδαλιουχούμενα αλεξίπτωτα) και στροφόπτωτων και των εξαρτημάτων τους
47.64.65.06 Λιανικό εμπόριο άλλων αθλητικών υποδημάτων, εκτός από μπότες του πατινάζ
47.64.65.07 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες, κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας
47.64.65.08 Λιανικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό
47.64.65.09 Λιανικό εμπόριο αλυσίδων για ποδήλατα
47.64.65.10 Λιανικό εμπόριο αναπνευστικών συσκευών δυτών
47.64.65.11 Λιανικό εμπόριο ανεμόπτερων και αιωρόπλανων
47.64.65.12 Λιανικό εμπόριο βομβών, βλημάτων και παρόμοιων πολεμοφόδιων, φυσιγγίων, άλλων πυρομαχικών και βλημάτων και των μερών τους, για κυνήγι ή αθλητισμό
47.64.65.13 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων συνόλων για μοτοσικλέτες
47.64.65.14 Λιανικό εμπόριο διχτυών για αθλητισμό
47.64.65.15 Λιανικό εμπόριο ειδών αλιείας γενικά
47.64.65.16 Λιανικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού
47.64.65.17 Λιανικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών
47.64.65.18 Λιανικό εμπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους
47.64.65.19 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού θαλάσσης (βατραχοπέδιλων, μασκών και παρόμοιων
47.64.65.20 Λιανικό εμπόριο εξωλέμβιων κινητήρων για προώθηση
47.64.65.21 Λιανικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και αεροθαλάμων για ποδήλατα
47.64.65.22 Λιανικό εμπόριο ιστιοφόρων για αναψυχή ή αθλητισμό
47.64.65.23 Λιανικό εμπόριο καλαμιών ψαρέματος, άλλων συνέργων ψαρέματος με πετονιά, ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π.δ.κ.α.
47.64.65.24 Λιανικό εμπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση και ανταλλακτικών τους
47.64.65.25 Λιανικό εμπόριο κρανών για ποδήλατα
47.64.65.26 Λιανικό εμπόριο λουκέτων για ποδήλατα
47.64.65.27 Λιανικό εμπόριο μαστιγίων, μαστιγίων ιππασίας και παρόμοιων ειδών
47.64.65.28 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα
47.64.65.29 Λιανικό εμπόριο μπαλονιών
47.64.65.30 Λιανικό εμπόριο μποτών του σκι και υποδημάτων χιονοπορείας
47.64.65.31 Λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιμοποιούνται και στην ερασιτεχνική ναυτιλία
47.64.65.32 Λιανικό εμπόριο ξιφών, σπαθιών, ξιφολογχών και παρόμοιων όπλων και μερών τους
47.64.65.33 Λιανικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων
47.64.65.34 Λιανικό εμπόριο όπλων και άλλων ειδών κυνηγιού και παρόμοιων ειδών
47.64.65.35 Λιανικό εμπόριο όπλων και φυσιγγίων κυνηγίου
47.64.65.36 Λιανικό εμπόριο οργάνων γυμναστικής
47.64.65.37 Λιανικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα
47.64.65.38 Λιανικό εμπόριο πλαστικών ενδυμάτων, όπως δυτών
47.64.65.39 Λιανικό εμπόριο ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα
47.64.65.40 Λιανικό εμπόριο ποδηλάτων, ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων τους
47.64.65.41 Λιανικό εμπόριο πυροβόλων όπλων που οπλίζονται από την κάννη, τουφεκιών άθλησης, κυνηγίου ή σκοποβολής
47.64.65.42 Λιανικό εμπόριο ρολογιών για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και ρολογιών παρόμοιου τύπου για πλοία και αεροσκάφη (και για αθλητικές χρήσεις)
47.64.65.43 Λιανικό εμπόριο συσκευών ραντάρ, ραδιοναυσιπλοΐας και ραδιοτηλεχειρισμού, συσκευών GPS
47.64.65.44 Λιανικό εμπόριο σχοινιών ή κορδονιών για αθλητισμό
47.64.65.45 Λιανικό εμπόριο σωσιβίων χιτώνων και σωσιβίων
47.64.65.46 Λιανικό εμπόριο υγρού και πεπιεσμένου αέρα, για αθλητισμό
47.64.65.47 Λιανικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου, για αθλητισμό
47.64.65.48 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων προπόνησης και παρόμοιων υποδημάτων με ελαστικές ή πλαστικές σόλες και με υφασμάτινα επάνω μέρη
47.64.65.49 Λιανικό εμπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό
47.64.65.50 Λιανικό εμπόριο χιονοπέδιλων και άλλου εξοπλισμού για χιονοπέδιλα, παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα και των μερών τους
47.64.66 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού κατασκήνωσης
47.64.66.01 Λιανικό εμπόριο ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδων ή ιστιοφόρων οχημάτων, άλλων σκηνών και ειδών κατασκήνωσης
47.64.66.02 Λιανικό εμπόριο υπνόσακων
47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.65.6 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.65.67 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
47.65.67.01 Λιανικό εμπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.
47.65.67.02 Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων
47.65.67.03 Λιανικό εμπόριο βεγγαλικών, φωτοβολίδων, βαρελότων και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)
47.65.67.04 Λιανικό εμπόριο ειδών για σφαιριστήρια, για λούνα παρκ, για επιτραπέζια παιχνίδια ή για παιχνίδια συναναστροφής ή παιχνιδιών που λειτουργούν με νομισματοδέκτη ή με δισκέτα
47.65.67.05 Λιανικό εμπόριο ειδών μοντελισμού
47.65.67.06 Λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά
47.65.67.07 Λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις
47.65.67.08 Λιανικό εμπόριο κούκλων που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις
47.65.67.09 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων για κούκλες που αναπαριστούν ανθρώπινες υπάρξεις
47.65.67.10 Λιανικό εμπόριο παιγνιόχαρτων (τραπουλών)
47.65.67.11 Λιανικό εμπόριο παιδικών τρένων και εξαρτημάτων τους, άλλων μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών παιχνιδιών
47.65.67.12 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών βίντεο που παίζονται με τηλεοπτικό δέκτη
47.65.67.13 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις
47.65.67.14 Λιανικό εμπόριο πυροτεχνημάτων
47.65.67.15 Λιανικό εμπόριο συναρμολογούμενων παιχνιδιών-σπαζοκεφαλιών
47.65.67.16 Λιανικό εμπόριο τροχοφόρων παιχνιδιών σχεδιασμένων για να επιβαίνονται από παιδιά και καροτσιών για κούκλες
47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.71.7 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.71.71 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού
47.71.71.01 Λιανικό εμπόριο – μετά από εισαγωγή – παιδικών ενδυμάτων
47.71.71.02 Λιανικό εμπόριο άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ρουχισμού και μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού, πλεκτών ή κροσέ
47.71.71.03 Λιανικό εμπόριο άλλων καλυμμάτων κεφαλιού, κεφαλόδεσμων, φοδρών, καλυμμάτων, σκελετών καπέλων, πλαισίων καπέλων, γείσων και υποσιάγωνων, για καλύμματα κεφαλιού
47.71.71.04 Λιανικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας
47.71.71.05 Λιανικό εμπόριο ανδρικών ενδυμάτων για επαγγελματική χρήση
47.71.71.06 Λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων αθλητικών και άλλων φανελακιών, σώβρακων, σλιπ, πιτζαμών, ρομπών
47.71.71.07 Λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοστουμιών, συνόλων, σακακιών, μπλέιζερ, παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, βερμούδων και σορτς
47.71.71.08 Λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών
47.71.71.09 Λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων σακακιών ή μπλέιζερ
47.71.71.10 Λιανικό εμπόριο ανδρικών πουκάμισων, πιτζαμών, μπλουζών, εσώρουχων και παρόμοιων ειδών
47.71.71.11 Λιανικό εμπόριο βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ρουχισμού
47.71.71.12 Λιανικό εμπόριο γαντιών και γαντιών χωρίς δάκτυλα
47.71.71.13 Λιανικό εμπόριο γουναρικών γενικά
47.71.71.14 Λιανικό εμπόριο γυναικείων ενδυμάτων, για επαγγελματική χρήση
47.71.71.15 Λιανικό εμπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
47.71.71.16 Λιανικό εμπόριο γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων
47.71.71.17 Λιανικό εμπόριο γυναικείων ζωνών
47.71.71.18 Λιανικό εμπόριο γυναικείων ζωνών, εσώρουχων, νυχτικών, ρομπών και παρόμοιων ειδών
47.71.71.19 Λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων αθλητικών και άλλων φανελακιών, κομπινεζόν, μεσοφοριών, σλιπ, κιλοτών, νυχτικών, μπουρνουζιών, ρομπών και παρόμοιων ειδών
47.71.71.20 Λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων κοστουμιών, συνόλων, σακακιών, φορεμάτων, φουστών, παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, βερμούδων και σορτς
47.71.71.21 Λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ
47.71.71.22 Λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών
47.71.71.23 Λιανικό εμπόριο γυναικείων καπέλων
47.71.71.24 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων
47.71.71.25 Λιανικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων
47.71.71.26 Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης και εξαρτημάτων ρουχισμού από βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του σκληρού ελαστικού
47.71.71.27 Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
47.71.71.28 Λιανικό εμπόριο ειδών εσωτερικής ένδυσης, από χαρτί ή κυτταρίνη
47.71.71.29 Λιανικό εμπόριο ειδών νεωτερισμών
47.71.71.30 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφαντών, υφαντικών υλών εμποτισμένων ή επενδυμένων
47.71.71.31 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων από πλαστικό
47.71.71.32 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων γάμου και βαπτιστικών
47.71.71.33 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό
47.71.71.34 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα, (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
47.71.71.35 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από δέρμα ή σύνθεση δέρματος
47.71.71.36 Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών κυτταρίνης
47.71.71.37 Λιανικό εμπόριο έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων
47.71.71.38 Λιανικό εμπόριο ζωνών και παρόμοιων ειδών από δέρμα ή από άλλη ύλη
47.71.71.39 Λιανικό εμπόριο ιερατικών αμφίων και των εξαρτημάτων τους
47.71.71.40 Λιανικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες
47.71.71.41 Λιανικό εμπόριο καπέλων
47.71.71.42 Λιανικό εμπόριο καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλιού, φιλέδων μαλλιών
47.71.71.43 Λιανικό εμπόριο κολάν, καλσόν, μακριών και κοντών καλτσών και άλλων ειδών καλτσοποιίας, πλεκτών ή κροσέ
47.71.71.44 Λιανικό εμπόριο κοντομάνικων φανελακιών
47.71.71.45 Λιανικό εμπόριο μαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρτημάτων ρουχισμού, μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ π.δ.κ.α.
47.71.71.46 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων
47.71.71.47 Λιανικό εμπόριο νυφικών και βαπτιστικών ενδυμάτων
47.71.71.48 Λιανικό εμπόριο ομπρελών
47.71.71.49 Λιανικό εμπόριο ομπρελών, μπαστουνιών, ράβδων-καθισμάτων
47.71.71.50 Λιανικό εμπόριο παιδικών ενδυμάτων γενικά
47.71.71.51 Λιανικό εμπόριο πιτζαμών γενικά
47.71.71.52 Λιανικό εμπόριο πουκάμισων γενικά
47.71.71.53 Λιανικό εμπόριο στηθόδεσμων, κορσέδων, λαστέξ, μαγιό, τιραντών, ζαρτιέρων, καλτσοδετών και λοιπών παρόμοιων ειδών
47.71.71.54 Λιανικό εμπόριο στρατιωτικών και αστυνομικών στολών και εξαρτημάτων
47.71.71.55 Λιανικό εμπόριο τεχνητών γουνών και ειδών από τεχνητή γούνα
47.71.71.56 Λιανικό εμπόριο φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή κροσέ
47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.72.7 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.72.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων
47.72.72.01 Λιανικό εμπόριο αδιάβροχων υποδημάτων, με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό, όχι για σπορ
47.72.72.02 Λιανικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας
47.72.72.03 Λιανικό εμπόριο μερών υποδημάτων
47.72.72.04 Λιανικό εμπόριο ξύλινων υποδημάτων, διάφορων ειδικών υποδημάτων και άλλων υποδημάτων π.δ.κ.α.
47.72.72.05 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό
47.72.72.06 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων με επάνω μέρη από δέρμα
47.72.72.07 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά, εκτός των αθλητικών υποδημάτων
47.72.72.08 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων που έχουν ενσωματωμένα προστατευτικά μεταλλικά ψίδια
47.72.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
47.72.73.01 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από δέρμα ή συνθετικά δέρματα (χωρίς τα είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές)
47.72.73.02 Λιανικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό
47.72.73.03 Λιανικό εμπόριο δέρματος αιγάγρου (σαμουά), λουστρινιού και δέρματος με στιλπνή επικάλυψη και επιμεταλλωμένου δέρματος
47.72.73.04 Λιανικό εμπόριο δερμάτων άλλων ζώων, χωρίς τρίχες
47.72.73.05 Λιανικό εμπόριο ειδών σελοποιίας και σαγής για κάθε ζώο, από κάθε υλικό
47.72.73.06 Λιανικό εμπόριο κατεργασμένων δερμάτων
47.72.73.07 Λιανικό εμπόριο συνθετικών δερμάτων
47.72.73.08 Λιανικό εμπόριο χαρτοφυλάκων και παρόμοιων ειδών από δέρμα ή από άλλη ύλη
47.75.76.01 Λιανικό εμπόριο άλλων κοπτικών ειδών, ειδών και συνόλων ειδών για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών
47.75.76.02 Λιανικό εμπόριο αρωμάτων και κολονιών
47.75.76.03 Λιανικό εμπόριο βατών από υφαντικά υλικά και ειδών απ’ αυτές, για χρήση άλλη από φαρμακευτική
47.75.76.04 Λιανικό εμπόριο βουρτσακιών τουαλέτας για προσωπική χρήση και βουρτσακιών για καλλυντικά και οδοντόβουρτσων
47.75.76.05 Λιανικό εμπόριο λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά π.δ.κ.α.
47.75.76.06 Λιανικό εμπόριο ξηρών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς
47.75.76.07 Λιανικό εμπόριο ξυραφιών και λεπίδων ξυραφιών (συμπεριλαμβανομένων των ακατέργαστων μεταλλικών ταινιών που προορίζονται για την κατασκευή λεπίδων ξυραφιών)
47.75.76.08 Λιανικό εμπόριο ξυριστικών παρασκευασμάτων, αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα, παρασκευασμάτων για το λουτρό, άλλων αρωμάτων καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού π.δ.κ.α.
47.75.76.09 Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών
47.75.76.10 Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών
47.75.76.11 Λιανικό    εμπόριο     παρασκευασμάτων    για    την     υγιεινή    του    στόματος    ή     των     δοντιών,

(συμπεριλαμβάνονται και οι στερεωτικοί πολτοί και σκόνες για την οδοντοστοιχία)

47.75.76.12 Λιανικό      εμπόριο      παρασκευασμάτων     ομορφιάς,      μακιγιάζ,      φροντίδας      του      δέρματος

(συμπεριλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π.δ.κ.α.

47.75.76.13 Λιανικό εμπόριο σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευασμάτων για μόνιμο κατσάρωμα ή ίσιωμα μαλλιών
47.75.76.14 Λιανικό εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων, που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή
47.75.76.15 Λιανικό εμπόριο σκονών που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για καλλωπισμό
47.75.76.16 Λιανικό εμπόριο σφουγγαριών
47.75.76.17 Λιανικό εμπόριο υγρών χαρτομάντιλων
47.75.76.18 Λιανικό εμπόριο φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης
47.75.76.20 Λιανικό εμπόριο χτενών, τσιμπιδιών μαλλιών και παρόμοιων ειδών, φουρκετών, λαβίδων κατσαρώματος, ψεκαστήρων αρωμάτων και βάσεών τους, πομπόν και ταμπόν πουδραρίσματος
47.76.77.01 Λιανικό εμπόριο ανθέων
47.76.77.03 Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών
47.76.77.10 Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών
47.76.77.11 Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση
47.76.77.12 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων
47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.77.8 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
47.77.82 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
47.77.82.01 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα, ειδών από φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους
47.77.82.02 Λιανικό εμπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συμπεριλαμβανομένων των χρονόμετρων
47.77.82.03 Λιανικό εμπόριο γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού, μερών για την κατασκευή τέτοιων γυαλιών
47.77.82.04 Λιανικό εμπόριο ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους
47.77.82.05 Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων ρολογιών με μηχανισμό ρολογιού χεριού, ξυπνητηριών και ρολογιών τοίχου και άλλων ρολογιών
47.77.82.06 Λιανικό εμπόριο καλλιεργημένων μαργαριταριών, πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, κατεργασμένων αλλά μη δεμένων σε κοσμήματα
47.77.82.07 Λιανικό εμπόριο λουρακιών και αλυσίδων ρολογιών κάθε είδους και των μερών τους
47.77.82.09 Λιανικό εμπόριο πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους
47.77.82.10 Λιανικό εμπόριο ρολογιών χεριού ή τσέπης, με θήκη από πολύτιμο μέταλλο ή επιμεταλλωμένη με πολύτιμο μέταλλο
47.77.82.11 Λιανικό εμπόριο σκευών από άργυρο
47.77.82.12 Λιανικό εμπόριο συσκευών καταγραφής, μέτρησης της ώρας, παρκόμετρων και χρονοδιακοπτών με μηχανισμό ρολογιού τοίχου ή χεριού
47.77.82.14 Λιανικό εμπόριο σκευών επιμεταλλωμένων με χρυσό ή άργυρο
47.78.83.01 Λιανικό εμπόριο άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α.
47.78.83.02 Λιανικό εμπόριο άλλων τοπογραφικών, υδρογραφικών, ωκεανογραφικών, υδρολογικών, μετεωρολογικών ή γεωφυσικών οργάνων και συσκευών
47.78.83.03 Λιανικό εμπόριο αντικειμενικών φακών για φωτογραφικές μηχανές, μηχανές προβολής ή φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης
47.78.83.04 Λιανικό εμπόριο ευαισθητοποιημένων γαλακτωμάτων για φωτογραφική χρήση, χημικών παρασκευασμάτων για φωτογραφική χρήση π.δ.κ.α.
47.78.83.05 Λιανικό εμπόριο κιαλιών, μονοκιαλιών και άλλων οπτικών τηλεσκοπίων, άλλων αστρονομικών οργάνων και οπτικών μικροσκοπίων
47.78.83.06 Λιανικό εμπόριο κινηματογραφικών μηχανών λήψης
47.78.83.07 Λιανικό εμπόριο κινηματογραφικών μηχανών προβολής, επιδιασκοπίων και άλλων προβολέων εικόνων
47.78.83.08 Λιανικό εμπόριο ματογυαλιών μη κατεργασμένων οπτικώς και μερών για την κατασκευή τέτοιων γυαλιών
47.78.83.09 Λιανικό εμπόριο ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών, διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων
47.78.83.10 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων άλλων οπτικών οργάνων
47.78.83.11 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων φωτογραφικού εξοπλισμού
47.78.83.12 Λιανικό εμπόριο μερών σκελετών και υποστηριγμάτων ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόμοιων ειδών
47.78.83.13 Λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών
47.78.83.14 Λιανικό εμπόριο οπτικών ινών, φύλλων, πλακών από πολωτικό υλικό, φακών, φίλτρων και παρόμοιων ειδών
47.78.83.15 Λιανικό εμπόριο πυξίδων προσανατολισμού, άλλων οργάνων και συσκευών ναυσιπλοΐας
47.78.83.16 Λιανικό εμπόριο σκελετών και υποστηριγμάτων ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης ή παρόμοιων ειδών
47.78.83.17 Λιανικό εμπόριο συσκευών με υγρούς κρυστάλλους, λέιζερ εκτός των διόδων λέιζερ
47.78.83.18 Λιανικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, υγρόμετρων και ψυχρόμετρων
47.78.83.19 Λιανικό εμπόριο φακών επαφής
47.78.83.20 Λιανικό εμπόριο φακών επαφής, φακών ματογυαλιών από γυαλί, φακών ματογυαλιών από άλλα υλικά
47.78.83.21 Λιανικό εμπόριο φλας, φωτογραφικών συσκευών μεγέθυνσης, συσκευών για φωτογραφικά εργαστήρια, νεγκατοσκοπίων και οθονών προβολής
47.78.83.22 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών και κινηματογραφικών ειδών
47.78.83.23 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών λυχνιών φλας, «κύβων» φλας και παρόμοιων ειδών
47.78.83.24 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών μηχανών άμεσης εκτύπωσης και εμφάνισης και άλλων μηχανών
47.78.83.25 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών μηχανών για την προετοιμασία εκτυπωτικών πλακών ή κυλίνδρων, φωτογραφικών μηχανών για εγγραφή εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφωτοδελτία και παρόμοια είδη
47.78.83.26 Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών πλακών και φιλμ, φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης, ευαισθητοποιημένων, μη εκτεθειμένων, φωτογραφικού χαρτιού
47.78.86.01 Λιανικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων ειδών διακόσμησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρεπτών, από βασικά μέταλλα
47.78.86.02 Λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων, ταινιών σε ρολά και άλλων ταινιών σε επίπεδες μορφές, από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.
47.78.86.03 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από δέρμα ή συνθετικά δέρματα (ειδών που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές)
47.78.86.04 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών γάμου και βαπτιστικών (λαμπάδων, στέφανων κλπ)
47.78.86.05 Λιανικό εμπόριο άλλων μη κατασκευαστικών κεραμικών ειδών π.δ.κ.α.
47.78.86.06 Λιανικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες
47.78.86.07 Λιανικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας
47.78.86.08 Λιανικό εμπόριο άλλων πολυτελών μικροαντικειμένων, όχι από πολύτιμα μέταλλα ή λίθους
47.78.86.09 Λιανικό εμπόριο αλουμινόχαρτου
47.78.86.10 Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων
47.78.86.11 Λιανικό εμπόριο βιομηχανικών διαμαντιών, κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων), σμύριδας, φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών
47.78.86.12 Λιανικό εμπόριο διακοσμητικών κεριών
47.78.86.13 Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
47.78.86.14 Λιανικό εμπόριο διχτυών με κόμπους από σπάγγους, κορδονιών ή σχοινιών, έτοιμων διχτυών, από υφαντικά υλικά, ειδών από νήματα, λωρίδων π.δ.κ.α.
47.78.86.15 Λιανικό εμπόριο ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων
47.78.86.16 Λιανικό εμπόριο εκκλησιαστικών ειδών π.δ.κ.α.
47.78.86.17 Λιανικό εμπόριο κεριών, κηρωμένων φιτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών
47.78.86.19 Λιανικό εμπόριο κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
47.78.86.20 Λιανικό εμπόριο λεπτών φύλλων αργίλιου, πάχους >= 0.2 mm
47.78.86.21 Λιανικό εμπόριο μασουριών, καρουλιών και παρόμοιων ειδών, διηθητικού χαρτιού και χαρτονιού, άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι π.δ.κ.α.
47.78.86.22 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ψευδοκοσμημάτων
47.78.86.23 Λιανικό εμπόριο παιδικών καροτσιών και μερών τους
47.78.86.25 Λιανικό εμπόριο πινέλων ζωγραφικής και γραφής
47.78.86.26 Λιανικό εμπόριο πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων, από πλαστικές ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά
47.78.86.27 Λιανικό εμπόριο πλαστελίνης
47.78.86.28 Λιανικό εμπόριο πολτών προπλασμάτων, οδοντιατρικού κηρού και άλλων παρασκευασμάτων για οδοντιατρική χρήση με βάση το γύψο, παρασκευασμάτων και γομώσεων για πυροσβεστήρες, παρασκευασμένων μέσων καλλιέργειας για την ανάπτυξη μικροοργανισμών και σύνθετων διαγνωστικών ή εργαστηριακών αντιδραστηρίων
47.78.86.29 Λιανικό εμπόριο προϊόντων από ανθρώπινες ή ζωικές τρίχες και παρόμοιων προϊόντων από κλωστοϋφαντουργικές ίνες
47.78.86.30 Λιανικό εμπόριο σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών
47.78.86.31 Λιανικό εμπόριο τεχνητών ανθέων, διακοσμητικών φυλλωμάτων και φρούτων και μερών τους
47.78.86.32 Λιανικό εμπόριο φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα
47.78.89 Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
47.78.89.01 Λιανικό εμπόριο άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων
47.78.89.02 Λιανικό εμπόριο άλλων μουσικών οργάνων
47.78.89.03 Λιανικό εμπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών
47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.78.89.05 Λιανικό εμπόριο εκκλησιαστικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, αρμονίων και παρόμοιων οργάνων, ακορντεόν και παρόμοιων οργάνων, φυσαρμόνικων
47.78.89.06 Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης
47.78.89.07 Λιανικό εμπόριο ιερογραφιών, ζωγραφιστών εικόνων και παρόμοιων ειδών
47.78.89.08 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων
47.78.89.09 Λιανικό εμπόριο μετρονόμων, διαπασών και πνευστών διαπασών, μηχανισμών για μουσικά κουτιά και χορδών μουσικών οργάνων
47.78.89.10 Λιανικό εμπόριο μουσικής σε έντυπη μορφή (παρτιτούρων)
47.78.89.11 Λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων γενικά
47.78.89.12 Λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων ή οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, ο ήχος των οποίων παράγεται ή πρέπει να ενισχύεται με ηλεκτρικά μέσα
47.78.89.13 Λιανικό εμπόριο νομισμάτων και μεταλλίων
47.78.89.14 Λιανικό εμπόριο παλαιών γραμματόσημων
47.78.89.15 Λιανικό εμπόριο πιάνων και άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων
47.78.89.16 Λιανικό εμπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά
47.78.89.17 Λιανικό εμπόριο πνευστών μουσικών οργάνων
47.78.89.18 Λιανικό εμπόριο συλλογών γραμματόσημων και νομισμάτων
47.78.89.19 Λιανικό εμπόριο χρυσών και λοιπών νομισμάτων
47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
47.79.9 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
47.79.91 Λιανικό εμπόριο παλαιών αντικειμένων αξίας (αντικών)
47.79.91.01 Λιανικό εμπόριο αρχαιοτήτων και γενικά παλαιών αντικειμένων τέχνης
47.79.91.02 Λιανικό εμπόριο συλλεκτικών ειδών αξίας
47.79.92 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων βιβλίων
47.79.99 Λιανικό εμπόριο άλλων μεταχειρισμένων ειδών
47.79.99.01 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων
47.79.99.02 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ηλεκτρικών ειδών
47.79.99.03 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών
47.79.99.04 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων σιδερένιων βαρελιών
47.79.99.05 Λιανικό εμπόριο φθαρμένων ειδών ρουχισμού και άλλων φθαρμένων ειδών

 

, , , , , , , , , , , , , , , , ,