Ιούλιος 2017

View all on this date written articles further down below.

UFO θεάσεις, Τοποθεσία: Ελλάδα – UFO sightings, Location: Greece

UFO sightings – UFO θεάσεις


Δεν είναι πτηνό ! ! !

Δεν είναι αεροπλάνο ! ! !
και… Ο Χ Ι ! ! ! ! Δεν είναι ο superman!

Τότε τι είναι; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;


Τα συμπεράσματα είναι δικά σας ! ! !


UFO sightings


It’s not a bird ! ! !

It’s not a plane ! ! !

..No it’s not superman!

Then what is it ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


The conclusions is yours to make ! ! !