Εθνική κυριαρχία

 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Νόμος 4389/2016
όπου είναι μη συνταγματικά κατοχυρωμένη

 

Οι 2 Αθωωτικές αποφάσεις για τα 600

 

 

——————————
υπό κατασκευή