ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΑΞΙΕΣ:

 

Στη σημερινή εποχή, όπου η κοινωνική και πολιτική αστάθεια είναι στην ημερήσια διάταξη, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να επιστρέψουμε στις βασικές αξίες που καθοδηγούν την ανθρώπινη ζωή. Από τη λογική και την ελευθερία, που μας επιτρέπουν να κατανοούμε και να ερμηνεύουμε τον κόσμο, μέχρι την αρετή και τη δικαιοσύνη, που μας καθοδηγούν στο να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, αυτές οι αξίες αποτελούν τον πυρήνα της κοινωνικής συνύπαρξης. Ας μην ξεχνάμε την αξία της ευδαιμονίας και της αυτογνωσίας, που μας βοηθούν να βρούμε τον προορισμό μας στη ζωή. Στο τέλος, όλα αυτά δημιουργούν ένα πλαίσιο που ενισχύει την αρμονία και την ισότητα, κάνοντας τη ζωή μας πιο πλήρη και ευτυχισμένη.


1. ΛΟΓΙΚΗ είναι το μέσον το οποίο οδηγεί στην νόηση η οποία αποδέχεται το ορθόν και τo υπαρκτόν αποκλειστικά μόνο μέσω της αποδεικτικής διεργασίας.

2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ η οποία θέτει τον άνθρωπο σε απεριόριστη και διαρκή Δυνατότητα δυναμικής, και πρωτίστως βουληματικής πορείας προς την αναζήτηση και εφαρμογή από μέρους του αρχών με την μεγαλύτερη κατά το δυνατόν νομοτελειακή προσέγγιση.

3. ΑΡΕΤΗ είναι γνωσιακή υπεροχή η οποία αποτυπώνεται σε όλες τις εκδηλώσεις και αποφάσεις, χωρίς το ίδιον όφελος ή η έπαρση να είναι το κίνητρο.

4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ως μέσον για την απόδοση διανεμητικά , διορθωτικά ή και με αμοιβαιότητα του δικαίου.

5. ΙΣΟΤΗΣ είναι η επακριβώς παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους πολίτες χωρίς καμία διάκριση, η αξιοποίηση των ευκαιριών όμως εξαρτάται από τον καθένα πολίτη ξεχωριστά.

6. ΑΦΘΟΝΙΑ είναι η επάρκεια παροχής υλικών και πνευματικών αγαθών καθώς και ευκαιριών προς όλους τους πολίτες ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή φθόνου.

7. ΑΛΗΘΕΙΑ είναι η έξοδος από την οντολογική λήθη και η ταύτιση της νοητικής λειτουργίας με το υπαρκτό.

8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ είναι οτιδήποτε διαπερνώντας μέσα από τις αισθήσεις μας καλύπτει την ευαισθησία που έχουμε έμφυτη μέσα μας.

9. ΑΡΜΟΝΙΑ η σύγκλιση, η αρμογή , η σύνδεση διαφορετικών , ή αντιθέτων σε ένα σύνολο με ευρυθμία, ορθή αναλογία και τέλεια συναρμογή.

10. ΑΝΔΡΕΙΑ «Ανδρεία εστί έξις ψυχής ακίνητος υπό φόβου, επιστήμη των κατά πόλεμον πραγμάτων, θάρσος πολεμικόν, εγκράτεια ψυχής προς τα φοβερά και δεινά, τόλμη υπηρετική φρονήσεως, ευθαρσία επί θανάτου προσδοκίας, έξις διαφυλακτική λογισμών ορθών εν κινδύνοις».

11. ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ η πορεία και ο τελικός προορισμός της πορείας του ανθρώπου όταν ταυτίζονται με τον λόγο (σκοπό) της ύπαρξης του.

12. ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ Η αυτογνωσία μας για το ποιοι είμαστε από που προερχόμαστε σε ποιο σχέδιο εντασσόμαστε και ποιο προορισμό έχουμε.


Αυτές οι αξίες δημιουργούν τις αρχές ως σημεία αναφοράς κοινωνικού συστήματος τα οποία δημιουργούν συγκεκριμένο λειτουργικό πλαίσιο.